Tìm thấy 45 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Microsoft Excel 2000 toàn tập

Tác giả: Dodge, Mark; Đoàn Công Hùng; Stinson, Craig; Trần Ngọc Hoa; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

2. Building skills for the Toefl iBT: Speaking Beginning

Tác giả: Edmunds, Paul; McKinnon, Nancie; Zeter, Jeff.

Ấn bản: 2edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ ChÍ Minh Nxb.Trẻ 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Thư viện số 428 B510D.

3. Hướng dẫn lập trình mạng bằng Java

Tác giả: Đậu Quang Tuấn; Nguyễn Viết Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 H561D.

4. Writing a college handbook Luyện viết văn. Lý thuyết và thực hành. Ngữ pháp trong viết văn

Tác giả: Heffernan, James A.W; Đô Văn Thuấn; E. Lioln, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 WR314A.

5. Building skills for the Toefl iBT: Reading Beginning

Tác giả: Edmunds, Paul; McKinnon, Nancie; Zeter, Jeff.

Ấn bản: 2edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb.Trẻ 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 B510D.

6. How to prepare for the Toeft Test Test of English as a foreign language

Tác giả: Sharpe, Pamela J; Lê Ngọc Phương Anh; Lê Thành Tâm.

Ấn bản: Xuất bản lần 10Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Nxb. Trẻ 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 CH561TR.

7. Thuật ngữ giao dịch và kinh doanh Anh - Việt

Tác giả: Nguyễn Tấn Lực.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM. Nxb.Trẻ 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.003 TH504NG.

8. Building skills for the Toefl iBT: Writing Beginning

Tác giả: Bowerman, Lark; Worcester, Adam; Zeter, Jeff.

Ấn bản: 2edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ ChÍ Minh Nxb.Trẻ 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Thư viện số 428 B510D.

9. Thiết kế trang Web với HTML 4

Tác giả: Thu Nhi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 006.7 TH308K.

10. Sống theo phương thức 80/20 Bớt công việc, bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống

Tác giả: Koch, Richard; Huỳnh Tiến Đạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 S455TH.

11. Sự thật cứng về kỹ năng mềm

Tác giả: Klaus, Peggy; Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh. Nxb. Trẻ 2012Nhan đề song song: The hard truth about soft skills.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 S550T.

12. Hà Nội - cõi đất, con người

Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh. Nxb. Trẻ 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 H100N.

13. Học nhanh kỹ thuật lập trình Java

Tác giả: Nguyễn Viết Linh; Đậu Quang Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 H419NH.

14. Các thủ thuật ( nguyên tắc ) sáng tạo cơ bản Phần 1

Tác giả: Phan Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Nxb Trẻ 2010Nhan đề song song: The Basic Creativity Principles.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 500 C101TH.

15. Tiếng Anh ngân hàng : Giáo trình luyện kỹ năng viết cho ngân hàng và khách hàng

Tác giả: Radice, Francis; Phạm Vũ Lửa Hạ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T306A.

16. Từ điển thuật ngữ quản trị kinh doanh Anh - Việt

Tác giả: Lê Minh Đức; Trần Bá Tước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

17. ASP Databases

Ấn bản: Ấn phẩm mới 2001Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM. Nxb.Trẻ 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

18. Thuật chia và sử dụng động từ Tiếng Pháp

Tác giả: Phạm Tuấn; Hoàng Lê Chính; Nguyễn Minh Nhựt.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Nxb.Trẻ 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 445 TH504CH.

19. Tuyển tập thư tín thương mại Tiếng Anh

Tác giả: Gartside,L; S.Taylor; Đỗ Thị Bạch Yến; S.Taylor.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Nxb. Trẻ 2001Nhan đề song song: Complete book of modern business letters.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 420 T527T.

20. Bill Gates con đường đến tương lai

Tác giả: Gatlin, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Trẻ 2001Nhan đề song song: Bill Gates the path to the future.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 B300L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L