Tìm thấy 27 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Nghệ thuật nói hay

Tác giả: Nhiệm Văn Cật; Nguyễn Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Phương Đông 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 302.2 NGH250T.

2. Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian

Tác giả: Lê Văn Tề; Huỳnh Thị Hương Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.3 TH300TR.

3. Kinh tế lượng

Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng; Nguyễn Khánh Bình; Phạm Xuân Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 330.01 K312T.

4. Tâm trí mở lòng tay

Tác giả: Kosho Uchiyama; Kosho Uchiyama; Văn Nguyễn biên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cà Mau Nxb.Phương Đông; H.: Công ty cố phần sách Thái Hà 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155.5 T114T.

5. Tài chánh công ty Các nguyên tắc căn bản & các áp dụng

Tác giả: Dương Hữu Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh PHương Đông 2011Nhan đề song song: Corporate finance.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T103CH.

6. Quản trị nguồn nhân lực Dùng cho sinh viên đại học, cao học khối quản trị kinh tế kinh doanh - kinh tế và các nhà quản trị

Tác giả: Bùi Văn Danh; Nguyễn Văn Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2011Nhan đề song song: Human resource management.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

7. Quản trị chiến lược Dùng cho sinh viên Đại học, Cao học khối quản trị kinh doanh - Kinh tế và các nhà quản trị

Tác giả: Bùi Văn Danh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP. HCM Phương Đông 2011Nhan đề song song: Strategic Management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105TR.

8. Thị trường tài chính

Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM. Phương Đông 2011Nhan đề song song: Financial markets.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 TH300TR.

9. Sức mạnh của sự tình cờ

Tác giả: Richo, David; Lê Tường Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cà Mau Nxb. Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 S552M.

10. Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Tác giả: Trịnh Quốc Trung; Lê Thẩm Dương; Nguyễn Văn Thụy; Phan Ngọc Minh; Trịnh Quốc Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.001 K600N.

11. Kế toán ngân hàng

Tác giả: Lâm Thị Hồng Hoa; Nguyễn Thị Loan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

12. Thực hành Nguyên lý kế toán Tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng; Trịnh Minh Tâm; Trịnh Minh Tâm; Trịnh Quốc Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2011Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1).

13. Quản trị nguồn nhân lực Bài tập và nghiên cứu tình huống: Dùng cho sinh viên đại học, cao học khối quản trị kinh tế kinh doanh - kinh tế và các nhà quản trị

Tác giả: Bùi Văn Danh; Bùi Văn Danh; Nguyễn Văn Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Phương Đông 2011Nhan đề song song: Human resource management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.3 QU105TR.

14. Bài tập kiểm toán căn bản

Tác giả: Trịnh Minh Tân; Trịnh Quốc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Phương đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 B103T.

15. Bài tập kiểm toán nâng cao

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 B103T.

16. Quản trị chiến lược Bài tập và nghiên cứu tình huống Dùng cho sinh viên đại học, cao học, MBA khối quản trị kinh doanh - kinh tế và các nhà quản trị

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP.HCM Phương đông 2011Nhan đề song song: Strategic management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105TR.

17. Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại

Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn; Đặng Hà Giang; Hoàng Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cà Mau Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 QU105T.

18. Bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết Tập 1, quyển 1 Kinh doanh theo mạng: nghề tương lai

Tác giả: Trần Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP. HCM Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 B105B.

19. Kế toán tài chính Ph.2

Tác giả: Nguyễn Khắc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

20. Bài tập kế toán doanh nghiệp Phần 1

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tâm; Trịnh Minh Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 B103T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L