Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Global political economy: evolution and dynamics

Tác giả: O'Brien, Robert; Williams, Marc.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho đọc T1 338.9 GL400B .

2. Human resource management : rhetorics and realities

Tác giả: Legge, Karen.

Ấn bản: Anniversary ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2005Nhan đề song song: Rhetorics and realities.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.3 H511A.

3. International human resource management: theory and practice

Tác giả: Özbilgin, Mustafa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.3 I-311T.

4. The theory and practice of change management

Tác giả: Hayes, John.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 TH205R.

5. Mastering Communication

Tác giả: Stanton, Nicky.

Ấn bản: 15th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: UK Palgrave MacMillan 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 M100C.

6. Marketing

Tác giả: Lancaster, Geoff; Reynolds, Paul.

Ấn bản: 2nd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Palgrave Macmillan 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.8.

7. Discovering language : the structure of modern English

Tác giả: Jeffries, Lesley.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 425 D313C.

8. The Palgrave handbook of linguistic (im)politeness

Tác giả: Culpeper, Jonathan; Haugh, Michael; Kádár, Dániel Z.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Basingstoke, United Kingdom: Palgrave MacMillan, 2017Nhan đề song song: Palgrave handbook of linguistic impoliteness; Palgrave handbook of linguistic politeness.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.44 P100L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L