Tìm thấy 27 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. International management managing across borders and cultures

Tác giả: Deresky, Helen.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-311T.

2. Electronic commerce From vision to fulfillment

Tác giả: Awad, Elias M.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Ma. Pearson/Prentice Hall 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E201E.

3. Psychology

Tác giả: Davis, Stephen F; Palladino, Joseph J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

4. Ethics and the conduct of business

Tác giả: Boatright, John Raymond.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (15). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 E200TH.

5. Survey of accounting making sense of business

Tác giả: Terrell, Katherene P; Terrell, Robert L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ Pearson/Prentice Hall 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 S521V.

6. Modern database management

Tác giả: Hoffer, Jeffrey A; McFadden, Fred R; Prescott, Mary B.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J Pearson/ Prentice Hall 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 M400D.

7. Psychology

Tác giả: Davis, Stephen F; Palladino, Joseph J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (11). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

8. World history reading and note taking study guide

Tác giả: Ellis, Elizabeth Gaynor.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Pearson Prentice Hall 200?Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909 W434L.

9. Management accounting

Tác giả: Atkinson, Anthony A; Atkinson, Anthony A; Kaplan, Robert S.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J Pearson Prentice Hall. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (29). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

10. Criminal law today an introduction with capstone cases

Tác giả: Schmalleger, Frank.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ Pearson/Prentice Hall 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 345.73 CR310-I.

11. Problem solving and programming concepts

Tác giả: Sprankle, Maureen.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 PR400B.

12. Corrections in America an introduction

Tác giả: Allen, Harry E; Latessa, Edward J; Simonsen, Clifford E.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 364.6 C434R.

13. Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity

Tác giả: Keller, Kevin Lane.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, c2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.8 STR110E.

14. Management

Tác giả: Hitt, Michael A; Black, Stewart; Porter, Lyman W.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658 M105A.

15. Management information systems

Tác giả: McLeod, Raymond; Schell, George P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.05 M105A.

16. Marketing management

Tác giả: Kotler, Philip; Kotler, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson/Prentice Hall, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.8 M109K.

17. Excellence in business

Tác giả: Bovée, Courtland L; Thill, John V; Mescon, Michael H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658 E200-I.

18. Cost accounting : a managerial emphasis

Tác giả: Horngren, Charles T; Datar, Srikant M; Rajan, Madhav V.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 657 C434T.

19. Marketing management

Tác giả: Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Pearson Prentice Hall, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.8 M109K.

20. Risk management and financial institutions

Tác giả: Hull, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho đọc T1 332.1 R300S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L