Tìm thấy 42 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Geriatric mental health disaster and emergency preparedness

Tác giả: Howe, Judith L; Mierswa, Therese M; Toner, John A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York Springer Pub. Co. 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 618.97 G200R.

2. Partner stalking how women respond, cope, and survive

Tác giả: Logan, TK.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Springer Pub. 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.82 P109N.

3. Scalable multicasting over next-generation internet : design, analysis, and applications

Tác giả: Tian, Xiaohua.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Springer, 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

4. Security for multi-hop wireless networks

Tác giả: Mahmoud, Mohamed M. E. A; Shen, X.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Springer International Publishing 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

5. Fundamentals of business process management

Tác giả: Dumas, Marlon.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Springer, 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

6. Cognitive radio and its application for next generation cellular and wireless networks

Tác giả: Venkataraman, Hrishikesh; Muntean, Gabriel-Miro.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 621.384.

7. Ad HOC networks : technologies and protocols

Tác giả: Mohapatra, Prasant; Krishnamurthy, Srikanth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; Springer, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 004.6.

8. Control and adaptation in telecommunication systems : mathematical foundations

Tác giả: Popovskij, Vladimir; Barkalov, Alexander; Titarenko, Larysa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin : Springer, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 004.42.

9. Information and coding theory

Tác giả: Jones, Gareth A; Jones, J. Mary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Springer, 2000Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 003.54.

10. Business process management : models, techniques, and empirical studies

Tác giả: Aalst, Wil van der; Desel, Jörg; Oberweis, A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 658.4.

11. Sensor embedded systems

Tác giả: Agrawal, Dharma Prakash.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore; Springer Nature Singapore, 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

12. Grid and cloud computing : a business perspective on technology and applications

Tác giả: Stanoevska-Slabeva, Katarina; Wozniak, Thomas; Ristol, Santi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Heidelberg [Germany] ; New York : Springer, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.3.

13. Introduction to Network Simulator NS2

Tác giả: Issariyakul, Teerawat; Hossain, Ekram.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York: Springer Science, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.6.

14. Cognitive radio networks : from theory to practice

Tác giả: Khattab, Ahmed; Perkins, Dmitri; Bayoumi, Magdy A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Springer, 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 621.39.

15. Ad-hoc networks : fundamental properties and network topologies

Tác giả: Hekmat, Ramin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dordrecht : Springer, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 621.382.

16. Beyond the internet of things

Tác giả: Mastorakis, George; Batalla, Jordi Mongay; Mavromoustakis, Constandinos X.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Switzerland; Springer, 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

17. Advanced Data Mining Techniques

Tác giả: Olson,‎ David L; Delen, Dursun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Springer, 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 006.3.

18. Network Performance Engineering

Tác giả: Kouvatsos, Demetres D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Springer, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.6.

19. Modern Applied Statistics with S

Tác giả: W. N. Venables; B. D. Ripley.

Ấn bản: Fourth editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Springer, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

20. Vision with direction : a systematic introduction to image processing and computer vision

Tác giả: Bigün, Josef.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 621.367.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L