Tìm thấy 43 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 143 bài luận và bài viết mẫu tiếng Anh hay nhất

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền; Thanh Hải; The Windy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2009Nhan đề song song: 143 best model English essays & writings.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 M458TR.

2. Cẩm nang thực phẩm hợp, kỵ

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 613.2 C120N.

3. Luyện thi năng lực tiếng Nhật : Trình độ trung cấp

Tác giả: Minh Phương; Thái Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 L527T.

4. Cambridge IELTS 5 Examination papers from the University of Cambridge local examinations syndicate : With answers Vol.5

Tác giả: Văn Hào.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C104-I.

5. Khẩu ngữ tiếng Anh giao tiếp

Tác giả: Vương Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Từ điển Bách khoa 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 KH125NG.

6. Market leader Intermediate Business english course book

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Từ điển bách khoa 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428 M109K.

7. Từ điển Y học Anh - Việt English-English-Vietnamese medical dictionary

Tác giả: Dương Minh Trí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb Từ điển bách khoa 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

8. Danh nhân kinh tế - ngoại giao Tập 1 Danh nhân kinh tế ngoại giao

Tác giả: Hoàng Sơn; Diệu Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển bách khoa 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 927 D107NH.

9. Kanji tự điển Hán - Nhật Việt Chinese - Japanese dictionnary with Vietnamese in terpretation

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 K107T.

10. Cambridge IELTS 6 Examination papers from the University of Cambridge local examinations syndicate : With answers Vol.6

Tác giả: Văn Hào.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C104-I.

11. Tâm lý xã hội Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Vũ Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 302 T120L.

12. Cambridge IELTS 2 Examination papers from the University of Cambridge local examinations syndicate : With answers Vol.2

Tác giả: Văn Hào.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C104-I.

13. Danh nhân chính trị quân sự Tập 2 Các danh nhân ttrong lĩnh vực chính trị quân sự

Tác giả: Khánh Linh; Khánh Ly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển bách khoa 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

14. 1001 chuyện làm bạn và người khác bối rối

Tác giả: J.Bowron, Fiona; Gia Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển bách khoa 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 153.4 M458CH.

15. Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004

Tác giả: Đỗ Văn Đạt; Nguyễn Minh Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 B450N.

16. Đầu tư công Thực trạng và tái cơ cấu

Tác giả: Vũ Tuấn Anh; Nguyễn Quang Thái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 Đ125T.

17. Phương pháp học tiếng Anh tốc hành:Phần thực tế

Tác giả: Mạnh Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 PH561PH.

18. Danh nhân văn hóa nghệ thuật Tập 4 Các danh nhân ttrong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật

Tác giả: Khánh Linh; Khánh Ly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển bách khoa 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 927 D107NH.

19. Cambridge IELTS 3 Examination papers from the University of Cambridge local examinations syndicate : With answers Vol.3

Tác giả: Văn Hào.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C104-I.

20. Ship or Sheep?

Tác giả: Baker, Ann; Hồng Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa 2011Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2454 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428.1 SH313-O.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L