Tìm thấy 122 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Marriage and the Family in Việt Nam today Questions and Answers

Tác giả: Lê Thi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2004Nhan đề song song: Hôn nhân và gia đình Việt Nam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 H454SNH.

2. Việt Nam học Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội 15-17.07.1998 T.4

Tác giả: Bùi Thị Kim Quỳ; Đặng Nghiên Vạn; Goodkind, Daniel; Trương Sĩ ánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7 V308N.

3. The cuisine of Việt Nam nourishing a culture

Tác giả: Jackson, Annabel; Hàm Châu; Vân Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

4. Vietnamese Studies: Science, education and culture extending the promise of Đổi mới 39th year No.2-2003(148)

Tác giả: Hữu Ngọc; Trần Đoàn Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 V308N.

5. Vietnamese Studies 40th year No.4-2004(154)

Tác giả: Hữu Ngọc; Trần Đoàn Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 V308N.

6. The man who made a nation Hồ Chí Minh

Tác giả: Nga.

Ấn bản: 8th editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Nhan đề song song: Hồ Chí Minh con người làm nên dân tộc.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

7. Giáo trình Hán ngữ T.1, Quyển thượng

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm; Trần Đức Lâm; Trần Thị Kim Cương; Trần Trà Mi; Trương Ngọc Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI108T.

8. Mỹ Sơn relics

Tác giả: Ngô Văn Danh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Nhan đề song song: Thánh địa Mỹ Sơn.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7 M600S.

9. Hồ Chí Minh the Nation and the time 1911 - 1946

Tác giả: Phạm Xanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Nhan đề song song: Hồ Chí Minh dân tộc và thời đại.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4346 H450CH.

10. Mark Zuckerberg: Hiệu ứng facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội

Tác giả: Kirkpatrick, David; Hoàng Ngọc Bích; Nguyễn Linh Giang; Tùng Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới ; Công ty Sách Alpha 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.7 M109Z.

11. Đầu tư vào vàng Khoản đầu tư tuyệt đối an toàn thiết yếu cho mỗi danh mục đầu tư

Tác giả: Spall, Jonathan; Đỗ Huy Bình; Đỗ Kim Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2013Nhan đề song song: Investing in gold.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 Đ125T.

12. Tet - The Vietnamese lunar new year

Tác giả: Hữu Ngọc; Cohen, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

13. Người Việt với biển

Tác giả: Nguyễn Văn Kim; Hoàng Anh Tuấn; Lâm Thị Mỹ Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7 NG558V.

14. Vai trò của nghị viện trong hạn chế tham nhũng

Tác giả: Stapenhurst, Rick. -- Jonston Niall,Pelizzo Riccardo Pelizzo

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ngân hàng Thế giới 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 364.1 V103TR.

15. Văn Miếu Quốc Tử Giám : A walking tour

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 V115M.

16. President Hồ Chí Minh's testament

Tác giả: Hồ Chí Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2002Nhan đề song song: Di chúc của Hồ Chủ Tịch.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335 D300TR.

17. Vietnamese Studies: The Hmông Lềnh of Sa Pa; Cycle of funeral songs (Kruôz Cê) 41th year No.2-2005(156)

Tác giả: Hữu Ngọc; Trần Đoàn Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 V308N.

18. Việt Nam - Thị trường (vốn, lao động và những tiềm năng)

Tác giả: Lê Anh Đặng; Nguyễn Sinh Cúc; Nguyễn Văn Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 1994Nhan đề song song: Vietnam - Market (Capital, labour and potentials).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 331.12 V308N.

19. Hà Nội past and present

Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2004Nhan đề song song: Hà Nội qua những năm tháng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 H100N.

20. Thi cử nho giáo

Tác giả: Hữu Ngọc; Lady Borton.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Nhan đề song song: Royal exams.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 TH300C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L