Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Building institutions for markets

Tác giả: Islam, Roumeen. -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Published for the World Bank, Oxford University Press 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Previous reports Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.6 B510L.

2. Global economic prospects and the developing countries 2001

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D. C. The World Bank 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 GL400B.

3. Global economic prospects and the developing countries 1997

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. The World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.917 GL400B.

4. World development indicators 2002

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC The World Bank 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 W434L.

5. Sharing rising incomes

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington. The world bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339.2 SH100R.

6. A planner's guide for selecting clean-coal technologies for power plants

Tác giả: Oskarsson, Karin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC The World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.31 PL105N.

7. Clean fuels for Asia Technical options for moving toward unleaded gosoline and low-sulfur diesel

Tác giả: Walsh, Michael; Jitendra J. Shah; Michael Walsh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington D.C. : The World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.738 CL200-A.

8. Property rights in a social and ecological context case studies and design applications

Tác giả: Hanna, Susan; Munasinghe, Mohan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Beijer International Institute of Ecological Economics and The World Bank 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.3 PR434E.

9. Designing rules for demand-driven rural investment funds: The Latin American experience World bank techical paper no. 407

Tác giả: Wiens, Thomas; Maurizio Guadagni.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington The World bank 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 307.14 D200S.

10. World development indicators 2001

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC The World Bank 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 W434L.

11. El Salvador, rural development study

Tác giả: -- Fundacion Salvadorena para el Desarrollo Economico y Social; World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington, D.C. The World Bank 1998Nhan đề song song: Salvador, rural development study.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.1 E200L.

12. Moving toward Universal Coverage of Social Health Insurance in Vietnam

Tác giả: Aparnaa Somanathan; World Bank; Ajay Tandon; Lan Dao Huong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington DC The World Bank 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 610.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L