Tìm thấy 185 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật Quy tắc 1-12 T.1

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Trẻ 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 H103T.

2. 136 best model essays Các bài luận mẫu hay nhất

Tác giả: Nandy, Milon; Lê Hiền Thảo; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 M458TR.

3. How to prepare for the Toefl iBT Test of English as a foreign language Internet-Based test

Tác giả: Sharpe, Pamela J.

Ấn bản: 12th editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Trẻ 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T420F.

4. Microsoft Excel 2000 toàn tập

Tác giả: Dodge, Mark; Đoàn Công Hùng; Stinson, Craig; Trần Ngọc Hoa; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

5. 600 essential words for the Toeic test Test of English for Internetional Communication

Tác giả: Lougheed, Lin.

Ấn bản: 2nd editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Trẻ 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 S111TR.

6. Văn phạm tiếng Pháp thực hành: 350 bài tập trình độ trung cấp

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Trẻ 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 445 V115PH.

7. Thuật viết đúng chính tả tiếng Pháp

Tác giả: Phạm Tuấn; Trần Hữu Tâm; .

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Trẻ 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 441 TH504V.

8. Very easy TOEIC Beginning Toeic test - taking skills

Tác giả: Taylor, Anne; Byrne, Garrett.

Ấn bản: Second editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2011Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

9. Nhật ngữ căn bản Bộ mới: 4 tập T.1

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 NH124NG.

10. Building skills for the Toefl iBT: Speaking Beginning

Tác giả: Edmunds, Paul; McKinnon, Nancie; Zeter, Jeff.

Ấn bản: 2edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ ChÍ Minh Nxb.Trẻ 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Thư viện số 428 B510D.

11. Nhật ngữ căn bản Bộ mới: 4 tập T.2

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 NH124NG.

12. Gỡ rối ASP

Tác giả: Lương Quỳnh Mai; Saigonbook; Võ Minh Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (3).

13. Danh mục tác phẩm văn học nghệ thuật được giải thưởng Hồ Chí Minh giải thưởng nhà nước giải thưởng hội văn học nghệ thuật Hà Nội 1945 - 2000

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Sở văn hóa thông tin Hà Nội; Quĩ hỗ trợ sáng tạo văn hóa nghệ thuật Việt Nam 2002Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (5).

14. Hướng dẫn lập trình mạng bằng Java

Tác giả: Đậu Quang Tuấn; Nguyễn Viết Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 H561D.

15. Exploring grammar in context Upper - intermediate & Advanced

Tác giả: Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh Trẻ 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 EXPL400R.

16. A1 TOEFL iBT: Speaking

Tác giả: Hahn, Richie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T421-I.

17. Writing a college handbook Luyện viết văn. Lý thuyết và thực hành. Ngữ pháp trong viết văn

Tác giả: Heffernan, James A.W; Đô Văn Thuấn; E. Lioln, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 WR314A.

18. Building skills for the Toefl iBT: Reading Beginning

Tác giả: Edmunds, Paul; McKinnon, Nancie; Zeter, Jeff.

Ấn bản: 2edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb.Trẻ 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 B510D.

19. Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett

Tác giả: Buffett, Warren.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 B108C.

20. Toefl reading flash Essential practice for high reading comprehension scores

Tác giả: Broukal, Milada; Nguyễn Văn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T420R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L