Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Newsrooms in conflict journalism and the democratization of Mexico

Tác giả: Hughes, Sallie.

Ấn bản: 22Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.230972/0904 N207SR.

2. The last person to hear your voice

Tác giả: Shelton, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 L109T.

3. The floating bridge prose poems

Tác giả: Shumate, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 FL400B.

4. Garbage in the cities refuse, reform, and the environment

Tác giả: Melosi, Martin V.

Ấn bản: Rev. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.72 G109B.

5. The invention of the kaleidoscope

Tác giả: Rekdal, Paisley.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 I-311V.

6. The task of the interpreter text, meaning, and negotiation

Tác giả: Vandevelde, Pol.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 801.95 T109K.

7. Transparency in global change the vanguard of the open society

Tác giả: Holzner, Burkart; Holzner, Leslie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 352.8 TR107P.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L