Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Newsrooms in conflict journalism and the democratization of Mexico

Tác giả: Hughes, Sallie.

Ấn bản: 22Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.230972/0904 N207SR.

2. The last person to hear your voice

Tác giả: Shelton, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 L109T.

3. The floating bridge prose poems

Tác giả: Shumate, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 FL400B.

4. Garbage in the cities refuse, reform, and the environment

Tác giả: Melosi, Martin V.

Ấn bản: Rev. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.72 G109B.

5. The invention of the kaleidoscope

Tác giả: Rekdal, Paisley.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 I-311V.

6. The task of the interpreter text, meaning, and negotiation

Tác giả: Vandevelde, Pol.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 801.95 T109K.

7. Transparency in global change the vanguard of the open society

Tác giả: Holzner, Burkart; Holzner, Leslie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 352.8 TR107P.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L