Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Quản trị tài chính

Tác giả: Brigham, Eugene F; Houston, Joel F; Nguyễn Thị Cành; Trần Hùng Sơn; Trần Viết Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hóa Sài Gòn 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 QU105TR.

2. Từ điển Nhật Việt

Tác giả: Nguyễn Văn Khang; Hoàng Anh Thi; Lê Anh Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Văn Hóa Sài Gòn 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

3. Biển cả và những giá trị cuộc sống

Tác giả: Bode, Richard; First News; Hạnh Nguyên; Huệ Giang; Ngọc Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hoá Sài Gòn 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 813 B305C.

4. Rimbaud toàn tập Arthur Rimbaud oeuvres completes

Tác giả: Rimbaud, Arthur; Huỳnh Phan Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Văn hoá Sài Gòn 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 843 R310B.

5. Hiểu và dùng ngữ pháp tiếng Anh Cách dùng các thì Q.2 Cách dùng các thì

Tác giả: Nguyễn Thuần Hậu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Văn hoá Sài Gòn 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 425 H309V.

6. Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu T.1

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: T.p Hồ Chí Minh Văn hóa Sài Gòn 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

7. Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu T.1

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hoá Sài Gòn 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T306NH.

8. Từ điển Nhật - Việt

Tác giả: Nguyễn Văn Khang; Hoàng Anh Thi; Lê Thanh Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Văn hoá Sài Gòn 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

9. Từ điển Nhật - Việt

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Văn hoá Sài Gòn 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

10. Giao tiếp tiếng Hoa văn phòng

Tác giả: Ngọc Huyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa Sài Gòn 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI-108T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L