Tìm thấy 88 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A history of modern Europe from the Renaissance to the present

Tác giả: Merriman, John M.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 940.2 H313T.

2. American foreign policy the dynamics of choice in the 21st century

Tác giả: Jentleson, Bruce W.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 323.73 A100M.

3. We the people an introduction to American politics

Tác giả: Ginsberg, Benjamin; Lowi, Theodore J; Weir, Margaret.

Ấn bản: Shorter 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 W200T.

4. The Norton introduction to literature

Tác giả: Beaty, Jerome; Booth, Alison; Hunter, J. Paul; Mays, Kelly J.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2002Nhan đề song song: Introduction to literature.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 N400T.

5. Statistics

Tác giả: Freedman, David; Pisani, Robert; Purves, Roger.

Ấn bản: 3rd ed. David Freedman, Robert Pisani, Roger PurvesKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 ST110-I.

6. Constitutional law and politics

Tác giả: O'Brien, David M.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Company 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 342.73 C431T.

7. A declaration of interdependence why America should join the world

Tác giả: Hutton, Will.

Ấn bản: 1st American ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W. W. Norton 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.973 D201L.

8. Managerial economics theory, applications, and cases

Tác giả: Allen, W. Bruce.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M105A.

9. The Norton sampler short essays for composition

Tác giả: Cooley, Thomas.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 N434T.

10. Call me Ishmael tonight a book of ghazals

Tác giả: Agha, Shahid Ali.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 821.914 C104L.

11. Cases in comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H; Share, Donald.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 C100S.

12. The Norton anthology of American literature (v.2)

Tác giả: Baym, Nina.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 N434T.

13. Taking on the Yankees winning and losing in the business of baseball, 1903-2003

Tác giả: Fetter, Henry D.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. W.W. Norton & Co. 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.357 T100K.

14. Intermediate microeconomics a modern approach

Tác giả: Varian, Hal R.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 I-311T.

15. How humans evolved

Tác giả: Boyd, Robert Ph. D; Silk, Joan B.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

16. Psychological science

Tác giả: Gazzaniga, Michael S; Gazzaniga, Michael S.

Ấn bản: 2nd Canadian ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York W. W. Norton & Co. 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS600CH.

17. The Norton anthology of English literature

Tác giả: M. H. Abrams; Abrams, M. H.- ed; Greenblatt, Stephen- ed.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. - London W. W. Norton & company 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 820.8 N400R.

18. Psychology

Tác giả: Gleitman,Henry; Alan J.Fridlund; Henry Gleitman.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton company 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 S600CH.

19. Worlds together, worlds apart A history of the world

Tác giả: Adelman, Jeremy; Tignor, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. - London W.W. Norton & Company 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909 W434L.

20. Essentials of comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 E200S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L