Tìm thấy 623 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Ideation the birth and death of ideas

Tác giả: Graham, Douglas; Bachman, Thomas T.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc. 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Julian Robertson tiger in the land of bulls and bears

Tác giả: Strachman, Daniel A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB

3. If you're not out selling, you're being outsold

Tác giả: St. Lawrence, Michael; Johnson, Steve.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley & Sons 1998Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Go for growth five paths to profit and success--choose the right one for you and your company

Tác giả: Tomasko, Robert M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 1996Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Systems development a project management approach

Tác giả: McLeod, Raymond.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2002Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Macromedia Dreamweaver 8 visual encyclopedia

Tác giả: Cavanaugh, Kim; German, Sheri.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2006Nhan đề song song: Macromedia Dreamweaver eight visual encyclopedia.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.72 M101R.

7. Sweet spot How to maximize marketing for business growth

Tác giả: Sinha, Arun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc. 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Lane Kirkland champion of American labor

Tác giả: Puddington, Arch.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, New Jersey John Wiley & Sons 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Encyclopedia of special education a reference for the education of the handicapped and other exceptional children and adults

Tác giả: Fletcher-Janzen, Elaine; Reynolds, Cecil R.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Financing technology's frontier decision-making models for investors and advisors

Tác giả: Shanley, Richard P.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB

11. The essentials of linear state-space systems

Tác giả: Aplevich, J. D. (J. Dwight).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006 E206S.

12. Yes, you can time the market!

Tác giả: Stein, Benjamin; DeMuth, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Crash profits make money when stocks sink and soar

Tác giả: Weiss, Martin D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Valuing employee stock options

Tác giả: Mun, Johnathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

15. The high-income mortgage originator sales strategies and practices to build your client base and become a top producer

Tác giả: Giannamore, Richard; Osach, Barbara Bordow.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Digital signal and image processing

Tác giả: Bose, Tamal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ J. Wiley 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Getting started in six sigma

Tác giả: Thomsett, Michael C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2005Nhan đề song song: Comprehensive coverage, a practical working guide; Six sigma.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Mathematica computer guide A self-contained introduction for Erwin Kreyszig, Advanced engineering mathematics

Tác giả: Kreyszig, Erwin; E .J. Norminton; Erwin Kreyszig.

Ấn bản: 8 edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. Wiley 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Detail process charting speaking the language of process

Tác giả: Graham, Ben B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Stock trader's Almanac 2004

Tác giả: Hirsch, Yale.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Wiley John Wiley & Sons, Inc 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L