Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Windows vista ultimate bible

Tác giả: Durham, Joel; Torres, Derek.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN Wiley Pub., Inc 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.3 W311D.

2. Job interviews for dummies

Tác giả: Kennedy, Joyce Lain.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, Ind. Wiley Pub., Inc. 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

3. Twain's The adventures of Huckleberry Finn

Tác giả: Twain, Mark; Park, Hyeondo; Sexton, Adam.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN Wiley Pub., Inc. 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 TH200A.

4. Html5 elearning kit for dummies

Tác giả: Boumphrey, Francis Alan.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : WIley Pub. Inc., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.74 HTML5.

5. Java elearning kit for dummies

Tác giả: Mueller, John Paul.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.133 J100V.

6. Word 2010 elearning kit for dummies

Tác giả: Lowe, Lois V; Quin, Liam R. E.-; Wempen, Faithe-.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.52 W434D.

7. Macbook pro portable genius, fourth edition

Tác giả: Miser, Brad L.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.4 M101B.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L