Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Nutrition in epigenetics

Tác giả: Niculescu, Mihai D; Haggarty, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612.3 N500-I.

2. Food allergens testing :molecular, immunochemical, and chromatographic techniques

Tác giả: Siragakis, George; Kizis, Dimosthenis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex Wiley-Blackwell 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.97 F400A.

3. Nutrition in the childbearing years

Tác giả: Derbyshire, Emma.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: electronic ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 618.2 N500-I.

4. Nutrition and metabolism

Tác giả: Lanham-New, S; Roche, Helen M; Macdonald, Ian.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, UK : Wiley-Blackwell, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612.3 N500A.

5. Dietary treatment of epilepsy practical implementation of ketogenic therapy

Tác giả: Neal, Elizabeth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: electronic ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester [England] : Wiley-Blackwell, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.85 D300TR.

6. Nutrition in institutions

Tác giả: Cross, Maria; MacDonald, Barbara.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford, United Kingdom ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell Pub., 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.8 N500-I.

7. Food and western disease : health and nutrition from an evolutionary perspective

Tác giả: Lindeberg, Staffan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, U.K. ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.2 F400A.

8. Nutrition and cancer

Tác giả: Shaw, Clare.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley-Blackwell, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.99 N500A.

9. Dietary supplements and functional foods

Tác giả: Webb, Geoffrey P.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 615.1 D300S.

10. Food and industrial bioproducts and bioprocessing

Tác giả: Dunford, Nurhan Turgut.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken : Wiley-Blackwell, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 660.6 F400A.

11. Imaging musculoskeletal trauma : interpretation and reporting

Tác giả: Donovan, Andrea; Schweitzer, Mark E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.7 I-310A.

12. Diagnostic imaging of infections and inflammatory diseases : a multidisciplinary approach

Tác giả: Signore, A; Quintero, Ana Maria.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: electronic ; Literary form: not fiction Xuất bản: New Jersey Wiley-Blackwell 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.07 D300G.

13. A concise manual of pathogenic microbiology

Tác giả: Mishra, Saroj; Agrawal, Dipti.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.9 C430C.

14. Clinical case studies in home health care

Tác giả: Neal-Boylan, Leslie.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.14 CL311-I.

15. Microbes : concepts and applications

Tác giả: Bisen, Prakash S; Debnath, Mousumi; Prasad, Godavarthi B. K. S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.9 M301R.

16. Fundamentals of psycholinguistics

Tác giả: Fernández, Eva M; Cairns, Helen Smith.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex [England] ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 401.9 F512D.

17. The Handbook of Conversation Analysis

Tác giả: Sidnell, Jack; Stivers, Tanya.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex [England] ; Wiley-Blackwell, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.3 H105B.

18. Intercultural communication : a discourse approach

Tác giả: Scollon, Ronald; Scollon, Suzanne B. K; Jones, Rodney H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.4 I--311T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L