Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những quy định về đổi mới chính sách quản lý đất đai và nhà ở

Tác giả: Đào Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.04 NH556Q.

2. Real estate principles a value approach

Tác giả: Ling, David C; Archer, Wayne R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.33 R200L.

3. Geology today Understanding our planet

Tác giả: Murck, Barbara W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: JW John Wiley & Sons, Inc. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 551 G205L.

4. National parks and rural development practice and policy in the United States

Tác giả: Field, Donald R; Machlis, Gary E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.78 N110-I.

5. Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai

Tác giả: Trương Thu Hà; Trần Quang Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [345 TR107CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 345 TR107CH.

6. New geographies of the American West land use and the changing patterns of place

Tác giả: Travis, William R.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington, DC Island Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 307.760 N207G.

7. Đất đai trong thời kỳ chuyển đổi Cải cách và Nghèo đói ở Nông thôn Việt Nam Sách tham khảo

Tác giả: Ravallion Martin; Dominique van de Walle; Martin Ravallion.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa Thông tin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 333 Đ124Đ.

8. Shaping the skyline The world according to real estate visionary Julien Studley

Tác giả: Hellman, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ John Wiley & Sons 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.33 SH109-I.

9. Tài liệu tham khảo Quản lý bền vững Đất đai

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 T103L.

10. The TDR handbook : designing and implementing successful transfer of development rights programs

Tác giả: Nelson, Arthur C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC : Island Press, c2012Nhan đề song song: Transfer of development rights handbook; Designing and implementing successful transfer of development rights programs.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.73 T000D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L