Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. IT and the East how China and India are altering the future of technology and innovation

Tác giả: Popkin, James M; Iyengar, Partha.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business School Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338 I-314A.

2. The silver lining An innovation playbook for uncertain times

Tác giả: Anthony, Scott D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Harvard Business Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 S309V.

3. Great again : revitalizing America's entrepreneurial leadership

Tác giả: Nothhaft, Henry R; Kline, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.04 GR200A.

4. India inside : the emerging innovation challenge to the West

Tác giả: Kumar, Nirmalya; Puranam, Phanish.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.06.

5. Getting innovation right : how leaders leverage inflection points to drive success

Tác giả: Kahan, Seth.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 G207T.

6. Serial innovators : firms that change the world

Tác giả: Feser, Claudio.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.064 S200-I.

7. Agile innovation : the revolutionary approach to accelerate success, inspire engagement and ignite creativity

Tác giả: Morris, Langdon; Ma, Moses; Wu, Po Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : Wiley; 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A100G.

8. The Clayton M. Christensen reader

Tác giả: Christensen, Clayton M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Harvard Business Review Press 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 CL112T.

9. Big data for dummies

Tác giả: Hurwitz, Judith; Nugent, Alan; Halper, Fern; Kaufman, Marcia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 005.75.

10. The Medici effect : what elephants and epidemics can teach us about innovation : with a new preface and discussion guide

Tác giả: Johansson, Frans.

Ấn bản: With a new preface and discussion guide.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; Harvard Business Review Press, 2017Nhan đề song song: Revised edition.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M200D.

11. Human + machine : reimagining work in the age of AI

Tác giả: Wilson, H. James; Daugherty, Paul R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 331.25 H511A.

12. Driving digital strategy : a guide to reimagining your business

Tác giả: Gupta, Sunil.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 DR300V.

13. The little black book of innovation : how it works, how to do it

Tác giả: Anthony, Scott D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L314T.

14. Leading transformation : how to take charge of your company's future

Tác giả: Furr, Nathan R; Nel, Kyle; Ramsøy, Thomas Zoëga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

15. What's your digital business model? : six questions to help you build the next-generation enterprise

Tác giả: Weill, Peter; Woerner, Stephanie L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 WH110D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L