Tìm thấy 21 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Linh hồn của sự thay đổi Những câu chuyện có thực về cách thay đổi các tổ chức

Tác giả: Kotter, John P; Dan S. Cohen; Lê Bảo Luân; Vũ Thái Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Nhan đề dịch: The heart of change.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 L312H.

2. Đổi mới từ cốt lõi Thay đổi cách thức đổi mới cho công ty của bạn

Tác giả: Skarzinski, Peter; Bùi Thu Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 Đ452M.

3. Dẫn dắt sự thay đổi Kim chỉ nam giúp bạn thực hiện công cuộc thay đổi thành công

Tác giả: Kotter, John P; Bùi Thu Hà; Lê Bảo Luân; Vũ Thái Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 D121D.

4. Steve Jobs những bí quyết đổi mới và sáng tạo Những nguyên tắc để thành công vượt trội

Tác giả: Gallo, Carmine; Cẩm Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bách khoa Hà Nội 2012Nhan đề song song: The innovation secrets of Steve Jobs.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 NH556B.

5. 中国那个地方 Homeland of the dragon I

Tác giả: 张英; 傅勇.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2002Nhan đề song song: China : a great country in the east.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 张000英.

6. Quản trị quá trình sáng tạo và đổi mới (Các chiến lược, quy trình triển khai và lợi nhuận)

Tác giả: Afuah, Allan; Allan Afuah; Nguyễn Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105TR.

7. Thời kỳ mới và sứ mệnh của Đảng ta Nghiên cứu văn kiện Đại hội IX của Đảng

Tác giả: Phạm Ngọc Quang; Lưu Bích Hồ; Nguyễn Phúc Khánh; Phạm Gia Đức; Trần Đình Nghiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 324.259 TH462K.

8. Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành Trường hợp Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thế Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 300.72 Đ452M.

9. Technology valuation solutions

Tác giả: Boer, F. Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, New Jersey John Wiley & Sons, Inc. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 T201N.

10. Những vấn đề đổi mới, phát triển sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty khóa Minh Khai Hà nội

Tác giả: Nguyễn Thái Bằng; Trần Văn Chu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1997Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [338.5 NH556V] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 338.5 NH556V.

11. Giải pháp cho đổi mới & sáng tạo Những chiến lược thiết lập và duy trì tăng trưởng thành công

Tác giả: Christensen, Clayton M; Hoàng Ngọc Bích; Michael Raynor.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 GI103PH.

12. Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới Tập 1

Tác giả: Phan Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Nxb Trẻ 2010Nhan đề dịch: Let's look through a new field: Creativity and Innovation Methodologies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 500 PH561P.

13. Khi rồng muốn thức dậy Loay hoay với mô hình kinh tế sau đổi mới

Tác giả: Phạm Đỗ Chí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 330 KH300R.

14. Mã gen của nhà cải cách Những mô hình kinh doanh đột phá xuất phát từ đâu

Tác giả: Teff, Dyer; Gregersen Ha; Kim Diệu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bách khoa 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 M100G.

15. Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác giả: Phạm Ngọc Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 324.22 Đ452M.

16. Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế

Tác giả: Vũ Văn Phúc; Ngô Doãn Vịnh; Phạm Minh Chính.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 Đ452M.

17. The power of positive deviance : how unlikely innovators solve the world's toughest problems

Tác giả: Pascale, Richard T; Sternin, Jerry; Sternin, Monique.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press, 2010Nhan đề song song: Positive deviance.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362 P400W.

18. Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi

Tác giả: Martin-Kniep, Giselle O; Lê Văn Canh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Nhan đề song song: Become a better teacher - eight inovtions that work.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 371.1 T104Đ.

19. Đổi mới lập kế hoạch, phân cấp đầu tư cấp xã và trao quyền cho cộng đồng hướng đến giảm nghèo bền vững Sách tham khảo

Tác giả: -- OXFAM

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

20. Policy options for the renovation and improvement of the health system towards equity, effciency and development

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: World Health Organization 2007Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L