Tìm thấy 39 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Operations management

Tác giả: Stevenson, William J.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O400P.

2. Getting started in six sigma

Tác giả: Thomsett, Michael C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2005Nhan đề song song: Comprehensive coverage, a practical working guide; Six sigma.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 G207T.

3. Xây dựng hệ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại tổng công ty dầu khí Việt nam

Tác giả: Nguyễn Thùy Dương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 X126D.

4. Testosterone inc tales of CEOs gone wild

Tác giả: Byron, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ John Wiley & Sons 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 T206T.

5. Performance management finding the missing pieces (to close the intelligence gap)

Tác giả: Cokins, Gary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 P206F.

6. Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài 21 Bí quyết thực tế để đạt được thành công về phát triển nhân sự

Tác giả: Tracy, Brian; Trương Hồng Dũng; Trương Thảo Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Hồ Chí Minh 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658.3 B300Q.

7. Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội phục vụ điều hành và quản lý nhà nước tại UBND các tỉnh, thành phố

Tác giả: Bùi Thị Kim Phượng; Đặng Hữu Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 006.1 H250TH.

8. Strategic management text and cases

Tác giả: Dess, Gregory G; Eisner, Alan B; Lumpkin, G. T.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR100T.

9. CEO và hội đồng quản trị Cẩm nang quản trị, điều hành công ty hiện đại dành cho CEO, chủ tịch và các thành viên HĐQT

Tác giả: Phạm Trí Hùng; Nguyễn Trung Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 C200O.

10. Operations and supply management the core

Tác giả: Jacobs, F. Robert; Chase, Richard B.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O-434E.

11. An innovator's tale a new perspectives for accelerating creative breakthroughs

Tác giả: Hickman, Craig R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 I-311N.

12. Ethics without the sermon

Tác giả: Nash, Laura L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174 E207H.

13. Manufacturing planning and control for supply chain management

Tác giả: Vollmann, Thomas E.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 M100N.

14. Túi khôn Những mẹo mực trên thương trường

Tác giả: Burlingham, Bo; Brodsky, Norm; Nguyễn Hồng Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 T315KH.

15. Skills of an effective administrator

Tác giả: Katz, Robert L. (Robert Lee).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 SK309L.

16. Ai nói voi không thể khiêu vũ Những bí mật chưa được tiết lộ trong hành trình trở lại ngoạn mục của IBM

Tác giả: Gerstner, Louis V; Nguyễn Thu Loan; Trần Phương Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 A103N.

17. Cases in strategic management

Tác giả: Strickland, A. J (Alonzo J.); Gamble, John (John E.); Thompson, Arthur A.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Irwin 2001Nhan đề song song: Strategic management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C100S.

18. Crafting and executing strategy the quest for competitive advantage : concepts and cases

Tác giả: Thompson, Arthur A; Gamble, John (John E.); Strickland, A. J. (Alonzo J.).

Ấn bản: 15th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CR102T.

19. Your next move the leader’s guide to navigating major career transitions

Tác giả: Watkins, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass Harvard Business Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.14 Y400U.

20. Designed to win strategies for building a thriving global business

Tác giả: Yoshihara, Hiroaki; McCarthy, Mary Pat.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 D200S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L