Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bí mật phía sau điện toán đám mây

Tác giả: Benioff, Marc; Adler, Carlye; Thái Thanh Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 Đ305T.

2. Business models for the social mobile cloud : transform your business using social media, mobile Internet, and cloud computing

Tác giả: Shelton, Ted.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8.

3. iOS cloud development for dummies

Tác giả: Goldstein, Neal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.76 I-312S.

4. Cloud computing : automating the virtualized data center

Tác giả: Josyula, Venkata; Orr, Malcolm; Page, Greg.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 004.67.

5. Grid and cloud computing : a business perspective on technology and applications

Tác giả: Stanoevska-Slabeva, Katarina; Wozniak, Thomas; Ristol, Santi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Heidelberg [Germany] ; New York : Springer, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.3.

6. Enterprise cloud computing : technology, architecture, applications

Tác giả: Shroff, Gautam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.36.

7. Guide to cloud computing for business and technology managers : from distributed computing to cloudware applications

Tác giả: Kale, Vivek.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Broken; CRC Press, 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.67.

8. Cloud computing : Theory and Practice

Tác giả: Marinescu, Dan C; Orr, Malcolm; Page, Greg.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 004.67.

9. Cloud computing : theory and practice

Tác giả: Marinescu, Dan C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Morgan Kaufmann, 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 004.67.

10. AWS for admins

Tác giả: Mueller, John.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; For Dummies, 2016Nhan đề song song: Amazon Web Services for administrators..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.78 A000W.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L