Tìm thấy 47 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đại số 1 Giáo trình và 600 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 5

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Tường; Nguyễn Văn Nghị.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

2. Bài tập đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

3. Đại số 2 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 6

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Mai Văn Được; Ngô Ánh Tuyết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

4. Beginning and intermediate algebra

Tác giả: Miller, Julie; Hyde, Nancy; O'Neill, Molly.

Ấn bản: 2nd ed. Nancy HydeKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512.9 B200G.

5. Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

6. Precalculus functions and graphs

Tác giả: Barnett, Raymond A; Byleen, Karl E; Ziegler, Michael R.

Ấn bản: 5th ed. Raymond A. Barnett, Michael Ziegler, Karl E. ByleenKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512.1 PR201A.

7. Precalculus John W. Coburn

Tác giả: Coburn, John W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill. Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512 PR201A.

8. College algebra

Tác giả: Coburn, John W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512.9 C428L.

9. Algebra 1 An intergrated approach

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA National Textbook Company 1998Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

10. Calculus for business, economics, and the social and life sciences

Tác giả: Hoffmann, Laurence D; Bradley, Gerald L; Rosen, Kenneth H.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw Hill Higher Education 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 C100L.

11. Elementary and intermediate algebra A Unified Approach

Tác giả: Baratto, Stefan; Bergman, Barry.

Ấn bản: Edition 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (3).

12. Bài tập đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

13. College algebra with trigonometry graphs and models

Tác giả: Barnett, Raymond A; Byleen, Karl E; Ziegler, Michael R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512 C428L.

14. Pre-Algebra A transition to algebra

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/ McGraw - Hill 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

15. Đại số đại cương

Tác giả: Hoàng Xuân Sính.

Ấn bản: tái bản lần thứ 12Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512 Đ103S.

16. Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/197 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Thư viện số 512.076 B103T.

17. College algebra graphs and models

Tác giả: Barnett, Raymond A; Byleen, Karl E; Ziegler, Michael R.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512.9 C428L.

18. Intermediate algebra

Tác giả: Miller, Julie; Hyde, Nancy; O'Neill, Molly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512.9 I-311T.

19. Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences

Tác giả: Hoffmann, Laurence D; Bradley, Gerald L; Hoffmann, Laurence D; Rosen, Kenneth H.

Ấn bản: Expanded 8th ed. Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley, Kenneth H. RosenKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Nhan đề song song: Applied calculus.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 A109P.

20. Beginning Algebra

Tác giả: Baratto, Stefan; Bergman, Barry; Hutchison, Donald.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L