Tìm thấy 144 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Fundamentals of investments valuation and management

Tác giả: Jordan, Bradford D; Miller, Thomas W.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 F512D.

2. Real estate finance and investments

Tác giả: Brueggeman, William B; Fisher, Jeffrey D.

Ấn bản: 12th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.33 R200L.

3. Financing technology's frontier decision-making models for investors and advisors

Tác giả: Shanley, Richard P.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 F311A.

4. Mastering technical analysis using the tools of technical analysis for profitable trading

Tác giả: Brooks, John C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 M109T.

5. Yes, you can time the market!

Tác giả: Stein, Benjamin; DeMuth, Phil.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 Y601S.

6. Crash profits make money when stocks sink and soar

Tác giả: Weiss, Martin D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 CR100S.

7. Finance and investments using the Wall Street Journal

Tác giả: Crabb, Peter R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.21 F311A.

8. Hạch toán kế toán doanh thu trong hình thức đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh tại công ty viễn thông quốc tế TELSTRA Việt Nam

Tác giả: Ma Ngọc Anh; Nguyễn Sơn Xuyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H102T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H102T.

9. Tài chính quốc tế

Tác giả: Đinh Trọng Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T130CH.

10. Phương pháp lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả trong doanh nghiệp

Tác giả: Vũ Công Ty.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 332.63 PH561PH.

11. Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư - Công cụ phân tích và ứng dụng thực tế Sách tham khảo

Tác giả: Belli, Pedro; Anderson, Jock R; Barnum, Howard N; Dixon, John A; Jee Peng Jan; Vũ Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 PH121T.

12. Đầu tư vào vàng Khoản đầu tư tuyệt đối an toàn thiết yếu cho mỗi danh mục đầu tư

Tác giả: Spall, Jonathan; Đỗ Huy Bình; Đỗ Kim Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2013Nhan đề song song: Investing in gold.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 Đ125T.

13. Stock trading techniques based on price patterns techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Tác giả: Harris, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Greenville, S.C. Traders Press 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

14. The real estate millionaire how to invest in rental markets and make a fortune

Tác giả: Gilad, Boaz; Gilad, Suzanne.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 R200L.

15. Short-term trading with price patterns a systematic methodology for the development, testing, and use of short-term trading systems

Tác giả: Harris, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Greenville, S.C. Traders Press 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 SH434T.

16. Giáo trình thị trường chứng khoán

Tác giả: Phạm Văn Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nông nghiệp 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Mất (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 GI108TR.

17. Angel investing matching startup funds with startup companies : the guide for entrepreneurs, individual investors, and venture capitalists

Tác giả: Van Osnabrugge, Mark; Robinson, Robert J.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2000Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 A106E.

18. The long and short of hedge funds a complete guide to hedge fund evaluation and investing

Tác giả: Strachman, Daniel A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 L430G.

19. Building big profits in real estate a guide for the new investor

Tác giả: Timmerson, Wade; Caplan, Suzanne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 B510D.

20. The real life investing guide

Tác giả: Pollack, Kenan; Heighberger, Eric.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.67 R200L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L