Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Incentives for Joint Forest Management in India analytical methods and case studies

Tác giả: Hill, I; Shields, D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.1 I- 311C.

2. Lịch sử thế giới cổ đại

Tác giả: Lương Ninh; Đặng Quang Minh; Đinh Ngọc Bảo; Nghiêm Đình Vỳ; Nguyễn Gia Phu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 908.07 L302S.

3. IT and the East how China and India are altering the future of technology and innovation

Tác giả: Popkin, James M; Iyengar, Partha.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business School Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338 I-314A.

4. Development and democracy in India

Tác giả: Sharma, Shalendra D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.95 D202-O.

5. Ganga a journey down the Ganges River

Tác giả: Crandall Hollick, Julian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington, DC Island Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.4 G106A.

6. The pharmaceutical industry in India and Hungary policies, institutions, and technological development

Tác giả: Felker, Greg; Chaudhuri, Shekhar; Gyorgy, Katalin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.4 PH109M.

7. Sống & suy ngẫm

Tác giả: Kakar, V. N; Hạnh Nguyên; V. N. Kakar; Việt Khương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2009Nhan đề song song: Over a Cup of Coffee.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 S455V.

8. Vũ điệu với người khổng lồ : Trung Quốc, Ấn Độ và nền kinh tế toàn cầu Sách tham khảo

Tác giả: Cottin, Christine; Kaoru Nabeshima; Shahid Yusuf; Winters, L. Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Ngân hàng Thế giới : Viện Nghiên cứu chính sách 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.951 T406C.

9. Lối nói ẩn dụ trong tiếng Anh

Tác giả: Deignan, Alice.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1999Nhan đề song song: English guides metaphor.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 L452N.

10. Measuring the impact of climate change on Indian agriculture

Tác giả: Dinar, Ariel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.1 M200S.

11. Billions of entrepreneurs : how China and India are reshaping their futures and yours

Tác giả: Khanna, Tarun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.951 B300-O.

12. India inside : the emerging innovation challenge to the West

Tác giả: Kumar, Nirmalya; Puranam, Phanish.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.06.

13. Health and Wellbeing in Late Life : Perspectives and Narratives from India

Tác giả: Chatterjee, Prasun.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Springer, 2019Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 618.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L