Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Living in America a popular culture reader

Tác giả: Covell, Scott F; Murray, Patricia Y.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mountain View, Calif. Mayfield Pub. Co. 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 L300V.

2. The American tradition in literature

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

3. The American tradition in literature (v.2) Volume II

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

4. The American tradition in literature (v.1)

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

5. The Norton anthology of American literature (v.2)

Tác giả: Baym, Nina.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 N434T.

6. The American tradition in literature: ( v1)

Tác giả: Perkins, George; Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

7. The American tradition in literature

Tác giả: Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 9th ed., shorter ed. in one volKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

8. The American tradition in literature: (v2)

Tác giả: Perkins, George; Perkins, Barbara; Perkins, George B.

Ấn bản: 11th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 A104E.

9. The Norton anthology of American literature (v.1)

Tác giả: Baym, Nina.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 N434T.

10. The Heath anthology of American literature Volum B

Tác giả: Lauter, Paul; Yarborough, Richard.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Wadsworth Publishing 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810 H200TH.

11. The Norton anthology of American literature Beginnings to 1820 Volume A

Tác giả: Baym, Nina; Levine, Robert S.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Company, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 N434T.

12. The Norton anthology of American literature 1865-1914 Volume C

Tác giả: Baym, Nina; Levine, Robert S.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Company, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 N434T.

13. The Norton anthology of American literature 1914-1945 Volume D

Tác giả: Baym, Nina; Levine, Robert S.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Company, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 N434T.

14. The Norton anthology of American literature Literature since 1945 Volume E

Tác giả: Baym, Nina; Levine, Robert S.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Company, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 N434T.

15. The Norton anthology of American literature 1820-1865 Volume B

Tác giả: Baym, Nina; Levine, Robert S.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Company, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810.8 N434T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L