Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN Bruney, Campuchia, Indonexia, Lao, Malaisia, Mianma, Philippin, Thailan, Viet Nam, Xingapo, Đông Ti mo

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330. T550L.

2. Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế của nước ta khi ra nhập ASEAN

Tác giả: Nguyễn Tường Huệ; Đàm Huệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [336.2 M458S] (3 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 336.2 M458S.

3. New thinking for a new millennium: Education for Knowledge - based Economy

Tác giả: Koh Tommy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore Superskill Grphics, Ltd 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370.2 N200W.

4. Tư liệu kinh tế bảy nước thành viên ASEAN

Tác giả: -- Tổng cục thống kê

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thống kê 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 T550L.

5. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về Nghề Du lịch (Sách hướng dẫn)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 915.

6. Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam năm 2016: Bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế Asean

Tác giả: Nguyễn Thị Cành; Nguyễn Thị Diễm Hiền; Dương Như Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 337.597 B108C.

7. Du lịch Việt Nam hội nhập trong ASEAN

Tác giả: Nguyễn Văn Lưu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.4 D500L.

8. Strategy for market expansion of Saigontourst travel service company in ASEAN countries. (Master Affaires et management international)

Tác giả: Nguyen Thuy Chi; Dr. Le Thanh Binh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 STR100T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L