Tìm thấy 29 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Understanding business

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 U500N.

2. Harrap's French and English business dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago, Ill. McGraw-Hill 2005Nhan đề song song: French and English business dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.03 H109R.

3. Harrap's Spanish and English business dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago, Ill. McGraw-Hill 2005Nhan đề song song: Spanish and English business dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.03 H109R.

4. Values, prosperity and the Talmud business lessons from the ancient rabbis

Tác giả: Kahaner, Larry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 296.1 V100L.

5. Student assessment and learning guide for understanding business

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 ST500D.

6. Microsoft Excel 2002

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Nhan đề song song: Excel 2002.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

7. Profit mapping a tool for aligning operations with future profit and performance

Tác giả: Menawat, Anil; Garfein, Adam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 PR400F.

8. Understanding business

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 U512D.

9. Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010

Tác giả: Tennick, Art.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.54 PR101T.

10. Microsoft Excel 2002

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Nhan đề song song: Excel 2002.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

11. Management information systems managing information technology in the e-business enterprise

Tác giả: O'Brien, James A.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

12. Introduction to business

Tác giả: Dias, Laura Portolese.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-312R.

13. Business information systems : technology, development and management

Tác giả: Bocij, Paul; Greasley, Andrew; Hickie, Simon.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow, England ; New York : FT Prentice Hall, 2008Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (14). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 B500S.

14. Research methods for business students

Tác giả: Saunders, Mark; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Prentice Hall, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (14). Kho tài liệu: Kho đọc T1 650.072 R200S.

15. Business research projects

Tác giả: Jankowicz A. D; Kempen, P. M.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Austrlia Cengage 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 338 B500S.

16. Excellence in business

Tác giả: Bovée, Courtland L; Thill, John V; Mescon, Michael H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658 E200-I.

17. Strategic planning for information systems

Tác giả: Ward, John; Peppard, Joe.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; New York : J. Wiley, c2002Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 STR110E.

18. Business : connecting principles to practice

Tác giả: Nickels, William G; McHugh, James M; McHugh, Susan M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 B500C.

19. Microsoft Office Excel 2010 : a lesson approach, complete

Tác giả: Stewart, Kathleen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.54 M301R.

20. Business

Tác giả: Ferrell, O. C; Hirt, Geoffrey A; Ferrell, Linda.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 B500S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L