Tìm thấy 21 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Perfect phrases for meetings hundreds of ready-to-use phrases to get your message across and advance your career

Tác giả: Debelak, Don.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hil 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Foundations of business communication an integrative approach

Tác giả: Young, Dona J; Marcel, Monica Francois; Wondra, David L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwan 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Business communication building critical skills

Tác giả: Locker, Kitty O; Kaczmarek, Stephen Kyo.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Gray matters the workplace survival guide

Tác giả: Rosner, Bob; Halcrow, Allan R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2004Nhan đề song song: Workplace survival guide.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Basic business communication skills for empowering the internet generation

Tác giả: Lesikar, Raymond Vincent; Flatley, Marie Elizabeth.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Business and administrative communication

Tác giả: Locker, Kitty O.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Business communication building critical skills

Tác giả: Locker, Kitty O; Kaczmarek, Stephen Kyo.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Communicating at work principles and practices for business and the professions

Tác giả: Adler, Ronald B. (Ronald Brian); Elmhorst, Jeanne Marquardt.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Business communication making connections in a digital world

Tác giả: Lesikar, Raymond Vincent; Flatley, Marie Elizabeth; Lesikar, Raymond Vincent; Rentz, Kathryn.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Join the conversation how to engage marketing-weary consumers with the power of community, dialogue, and partnership

Tác giả: Jaffe, Joseph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Communicating at work : principles and practices for business and the professions

Tác giả: Adler, Ronald B. (Ronald Brian); Elmhorst, Jeanne Marquardt.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Effective organisational communication : perspectives, principles and practices

Tác giả: Blundel, Richard; Ippolito, Kate.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow, England ; New York : FT Prentice Hall, 2008Nhan đề song song: Effective organizational communication.Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Business communication today

Tác giả: Bovée, Courtland L; Thill, John V.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Pearson 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Communicating at work : principles and practices for business and the professions

Tác giả: Adler, Ronald B; Elmhorst, Jeanne Marquardt.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Overload! : How Too Much Information is Hazardous to your Organization

Tác giả: Spira, Jonathan B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Business communication : in person, in print, online

Tác giả: Newman, Amy.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Cengage learning, 2015Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Difficult conversations : craft a clear message, manage emotions, focus on a solution

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: United States; Harvard Business Review Press, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

18. The connectors : how the world's most successful businesspeople build relationships and win clients for life

Tác giả: Kuzmeski, Maribeth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Leading through language : choosing words that influence and inspire

Tác giả: Egnal, Bart.

Ấn bản: 1 editioKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2015Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Can you hear me? : how to connect with people in a virtual world

Tác giả: Morgan, Nick.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L