Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Ethics and the conduct of business

Tác giả: Boatright, John Raymond.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (15). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 E200TH.

2. Values, prosperity and the Talmud business lessons from the ancient rabbis

Tác giả: Kahaner, Larry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 296.1 V100L.

3. Ethics without the sermon

Tác giả: Nash, Laura L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174 E207H.

4. Business as war battling for competitive advantage

Tác giả: Allard, C. Kenneth (Carl Kenneth).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

5. The ethical challenge how to lead with unyielding integrity

Tác giả: McGill, Andrew R; Tichy, Noel M.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174 E207H.

6. Business ethics readings and cases in corporate morality

Tác giả: Hoffman, W. Michael; Frederick, Robert; Hoffman, W. Michael; Schwartz, Mark S.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174 B500S.

7. Business ethics a real world approach

Tác giả: Ghillyer, Andrew.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 B500S.

8. Essentials of business ethics

Tác giả: Chryssides, George D; Kaler, John H.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill Book Co., c1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 174 E206S.

9. Moral issues in business

Tác giả: Shaw, William H; Barry, Vincent E.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 174.4 M400R.

10. The Blackwell guide to business ethics

Tác giả: Bowie, Norman E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Malden, Mass. : Blackwell, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 174.4.

11. Capitalism at risk : rethinking the role of business

Tác giả: Bower, Joseph L; Leonard, Herman B; Paine, Lynn Sharp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, c2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338 C109A.

12. The anti-corruption handbook : how to protect your business in the global marketplace

Tác giả: Olsen, William P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A105T.

13. Conscious capitalism field guide : tools for transforming your organization

Tác giả: Sisodia, Rajendra; Henry, Timothy; Eckschmidt, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C431C.

14. Conscious capitalism : liberating the heroic spirit of business

Tác giả: Mackey, John; Sisodia, Rajendra.

Ấn bản: 1edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 C431C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L