Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Managing operations across the supply chain

Tác giả: Swink, Morgan.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 M105A.

2. Purchasing and supply management

Tác giả: Benton, W. C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.7 P521H.

3. Operations strategy competing in the 21st century

Tác giả: Beckman, Sara Lynn; Rosenfield, Donald B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O-434E.

4. Global supply chain management and international logistics

Tác giả: Branch, Alan E.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Routledge, 2009Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.7 GL400B.

5. Operations management

Tác giả: Greasley, Andrew.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.5.

6. Global supply chain management : leveraging processes, measurements, and tools for strategic corporate advantage

Tác giả: Hult, G. Tomas M; Closs, David J; Frayer, David.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; McGraw-Hill Education, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.7 GL400B.

7. Demand-driven inventory optimization and replenishment : creating a more efficient supply chain

Tác giả: Davis, Robert A.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.7 D202A.

8. Logistics & supply chain management

Tác giả: Christopher, Martin.

Ấn bản: Fifth Edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2016Nhan đề song song: Logistics and supply chain management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 L400G.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L