Tìm thấy 204 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình chính sách xã hội

Tác giả: Nguyễn Tiệp; Nguyễn Lê Thanh; Phạm Hồng Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 301 GI-108TR.

2. Giáo trình nhập môn công tác xã hội : Tập bài giảng dành cho sinh viên ngành công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361 GI-108T.

3. Giáo trình giới và phát triển

Tác giả: Nguyễn Thị Thuận; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Xuân Kỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 305.3 GI-108T.

4. Tiếp cận và giải quyết bạo lực gia đình thông qua những tác động về công tác xã hội với người chồng Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội

Tác giả: Nguyễn Đặng Huyền Trang; Đặng Cảnh Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [301 T310C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 301 T310C.

5. Social work and social welfare an invitation

Tác giả: Berg-Weger, Marla.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.3 S419-I.

6. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Cầu; Mai Quốc Chánh; Trần Thị Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 331.11 GI-108T.

7. Vai trò của công tác xã hội trong phòng chống bạo lực gia đình khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội

Tác giả: Lê Thị Hải; Đặng Cảnh Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2009Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [301 V103T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 301 V103T.

8. Công tác xã hội Lý thuyết và thực hành

Tác giả: Trần Đình Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361 C455T.

9. Giáo trình công tác xã hội nhóm

Tác giả: Nguyễn Thị Thái Lan; Bùi Thị Xuân Mai; Nguyễn Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 361 GI-108TR.

10. Lịch sử và lý thuyết xã hội học Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Ngọc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 301 L302S.

11. Handbook of HIV and social work principles, practices, and populations

Tác giả: Poindexter, Cynthia Cannon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.196 H105B.

12. Tâm lý học phát triển

Tác giả: Nguyễn Văn Đồng.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155 T120L.

13. Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp tại trường Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội

Tác giả: Trần Thị Thu Trang; Trần Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 361.3 C455T.

14. An introduction to family social work

Tác giả: Collins, Donald; Coleman, Heather; Jordan, Catheleen.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Belmont, CA Brooks/Cole, Cengage Learning 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.82 I-312R.

15. Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngoai tỉnh sắp ra trường Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang; Trần Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [301 C455T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 301 C455T.

16. Can thiệp thay đổi nhận thức về bạo lực học đường cho học sinh trung học cơ sở Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội

Tác giả: Trịnh Hà My; Phạm Gia Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [361.3 C105TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 361.3 C105TH.

17. Giáo trình quản lí giáo dục hòa nhập

Tác giả: Nguyễn Xuân Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư Phạm 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 372.12 GI-108T.

18. Công tác xã hội trong quá trình hỗ trợ học sinh PTTH từ bỏ hành vi hút thuốc lá (Nghiên cứu được thực hiện tại trường THPT Lê Quý Đôn và trường cấp III Bán công huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái) Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nguyệt; Đặng Cảnh Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [361.3 C455T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 361.3 C455T.

19. Công tác xã hội trong việc hỗ trợ một số kỹ năng tự học cho sinh viên trường Đại học Thăng Long Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội

Tác giả: Nguyễn Thị Nhàn; Phạm Gia Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2009Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [301 C455T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 301 C455T.

20. Pháp luật về lĩnh vực xã hội

Tác giả: Hoàng Thị Minh; Hoàng Thị Minh; Nguyễn Vũ Hoàng Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 344.01 PH109L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L