Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Military professionalism in Asia conceptual and empirical perspectives

Tác giả: Alagappa, Muthiah.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Honolulu, HI East-West Center 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.3 M300L.

2. Social Changes in Asia and Europe in the Age of Globalisation

Tác giả: Gilberg, Trond.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore Asia - Europe Foundation 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 378 S400C.

3. Asia's energy future Regional dynamics and global implications

Tác giả: Wu, Kang; Fesharaki, Fedeidun; Kang Wu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Honululu Pub. sales center 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.79 A100S.

4. Choices for efficient private provision of infrastructure in East Asia

Tác giả: Kohli, Harinder S; Mody, Ashoka; Walton, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363 CH428C.

5. Chiến lược thương hiệu Châu Á Con đường tạo dựng và phát triển các thương hiệu mạnh tại Châu Á

Tác giả: Roll, Martin; Bảo Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 CH305L.

6. Labour relations in Asia and Europe

Tác giả: Koh, Tommy; Marcel Van de Linden.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore Asia - Europe founation 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 331.88 L100B.

7. Lịch sử Trung Cận Đông

Tác giả: Nguyễn Thị Thư; Nguyễn Hồng Bích; Nguyễn Văn Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 956 L302S.

8. Compendium of best practices and guidelines for ecotourism in Asia and the Pacific

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Madrid World Tourism Organization 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 915.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L