Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Review of early childhood policy and programs in Sub-Saharan Africa

Tác giả: Colletta, Nat J; Reinhold, Amy Jo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C World Bank 1997Nhan đề song song: Review of early childhood development policy and programs in Sub-Saharan Africa.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.7 R200V.

2. The desert shore literatures of the Sahel

Tác giả: Wise, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 896 D200S.

3. Understanding contemporary Africa

Tác giả: Gordon, April A; Gordon, Donald L.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 960.3 U512D.

4. Adjustment in Africa reforms, results, and the road ahead

Tác giả: -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Oxford University Press 1994Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.9 ADJ521T.

5. John Muir's last journey south to the Amazon and east to Africa : unpublished journals and selected correspondence

Tác giả: Muir, John; Branch, Michael P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington Island Press/Shearwater Books 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 508.8 J427N.

6. Terrestrial ecoregions of Africa and Madagascar a conservation assessment

Tác giả: Burgess, Neil D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington Island Press 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.95 T206R.

7. Emeka's gift : An African counting story

Tác giả: Onyefulu, Ifeoma.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: electronic ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Puffin Books 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 916 E202E.

8. The next factory of the world : how Chinese investment is reshaping Africa

Tác giả: Sun, Irene Yuan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L