Tìm thấy 91 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Giáo trình chính sách xã hội

Tác giả: Nguyễn Tiệp; Nguyễn Lê Thanh; Phạm Hồng Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 301 GI-108TR.

2. Capital Matters Vietnam Development Report 2009

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 C109-I.

3. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiêu dùng xã hội trong ngân sách nhà nước

Tác giả: Nguyễn Văn Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

4. Chính sách ưu đãi thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 CH312S.

5. Phasing out lead from gasoline worldwide experience and policy implications

Tác giả: Lovei, Magda.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC World Bank 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.738 PH109-I.

6. Chính sách và giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhựa của công ty xây dựng bưu điện

Tác giả: Lê Thanh Huyền; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH312S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH312S.

7. Cẩm nang sở hữu trí tuệ Chính sách, pháp luật và áp dụng

Tác giả: Trần Hữu Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Cục Sở hữu trí tuệ 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.04 C120N.

8. Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá đối hoái của Trung Quốc từ năm 1994 đến tháng 09/2013 và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

Tác giả: Trần Thị Huyền Trang; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 K312NGH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 K312NGH.

9. 资源的现状与对策

Tác giả: 邱天编著.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文出版社 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.72 邱000天.

10. Review of early childhood policy and programs in Sub-Saharan Africa

Tác giả: Colletta, Nat J; Reinhold, Amy Jo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C World Bank 1997Nhan đề song song: Review of early childhood development policy and programs in Sub-Saharan Africa.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.7 R200V.

11. Cities in the wilderness a new vision of land use in America

Tác giả: Babbitt, Bruce E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press/Shearwater Books 2005Nhan đề song song: Land use in America; New vision of land use in America.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.73 C314-I.

12. Microeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

13. Những quy định về đổi mới chính sách quản lý đất đai và nhà ở

Tác giả: Đào Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.04 NH556Q.

14. Poisoned for pennies the economics of toxics and precaution

Tác giả: Ackerman, Frank.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington Island Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.738 P428S.

15. Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

Tác giả: Trần Thị Thanh Hòa; Đặng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [348 CH312S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 348 CH312S.

16. Tổ chức và quản lý y tế Sách đào tạo bác sĩ đa khoa, mã số: Đ.01.Z.33

Tác giả: Nguyễn Duy Luật; Nguyễn Văn Hiến; Trương Việt Dũng; Trương Việt Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 610.6 T450C.

17. 中国少数民族教育

Tác giả: 夏仕武.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 五洲传播, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.951 中000国.

18. Chế độ chính sách mới về lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tác giả: Nguyễn Khải Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 344.01 CH250Đ.

19. Ecosystems and human well-being: v.2 Scenarios : findings of the Responses Working Group , Millennium Ecosystem Assessment

Tác giả: Carpenter, Steve R. -- Millennium Ecosystem Assessment (Program). Responses Working Group

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington, DC Island Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.95 E201C.

20. Hỏi đáp về thuế Giúp bạn tìm hiểu về chính sách thuế và áp dụng vào từng trường hợp cụ thể

Tác giả: Quang Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 336.2 H428Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L