Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. International economics

Tác giả: Pugel, Thomas A.

Ấn bản: 13th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 337 I-311T.

2. The economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 9th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin / McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 E201-O.

3. Macroeconomic reform in China laying the foundation for a socialist market economy

Tác giả: Lou, Jiwei. -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339.5 M101R.

4. Paul Volcker the making of a financial legend

Tác giả: Treaster, Joseph B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.1 P111L.

5. Lý thuyết giá cả và sự vận dụng

Tác giả: Hirshleifer, Jack; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Văn Chất; Võ Trực Điền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 L600TH.

6. Chính sách phát triển kinh tế kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc Tập 1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 CH312S.

7. Chính sách phát triển kinh tế kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc Tập 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 CH312S.

8. Bài giảng kinh tế vĩ mô

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 339 B103G.

9. Out of the red investment and capitalism in Russia

Tác giả: Connor, John T; Milford, Lawrence P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.947 O-435T.

10. Chính sách phát triển kinh tế kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc Tập 3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 CH312S.

11. Capitalism at risk : rethinking the role of business

Tác giả: Bower, Joseph L; Leonard, Herman B; Paine, Lynn Sharp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, c2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338 C109A.

12. A concise guide to macroeconomics : what managers, executives, and students need to know

Tác giả: Moss, David A.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 C430S.

13. Bài giảng kinh tế vĩ mô

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 339 B103G.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L