Tìm thấy 91 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình chính sách xã hội

Tác giả: Nguyễn Tiệp; Nguyễn Lê Thanh; Phạm Hồng Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 301 GI-108TR.

2. Capital Matters Vietnam Development Report 2009

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 C109-I.

3. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiêu dùng xã hội trong ngân sách nhà nước

Tác giả: Nguyễn Văn Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

4. Chính sách ưu đãi thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 CH312S.

5. Phasing out lead from gasoline worldwide experience and policy implications

Tác giả: Lovei, Magda.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC World Bank 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.738 PH109-I.

6. Chính sách và giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhựa của công ty xây dựng bưu điện

Tác giả: Lê Thanh Huyền; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH312S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH312S.

7. Cẩm nang sở hữu trí tuệ Chính sách, pháp luật và áp dụng

Tác giả: Trần Hữu Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Cục Sở hữu trí tuệ 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.04 C120N.

8. Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá đối hoái của Trung Quốc từ năm 1994 đến tháng 09/2013 và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

Tác giả: Trần Thị Huyền Trang; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 K312NGH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 K312NGH.

9. 资源的现状与对策

Tác giả: 邱天编著.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文出版社 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.72 邱000天.

10. Review of early childhood policy and programs in Sub-Saharan Africa

Tác giả: Colletta, Nat J; Reinhold, Amy Jo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C World Bank 1997Nhan đề song song: Review of early childhood development policy and programs in Sub-Saharan Africa.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.7 R200V.

11. Cities in the wilderness a new vision of land use in America

Tác giả: Babbitt, Bruce E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press/Shearwater Books 2005Nhan đề song song: Land use in America; New vision of land use in America.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.73 C314-I.

12. Microeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

13. Những quy định về đổi mới chính sách quản lý đất đai và nhà ở

Tác giả: Đào Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.04 NH556Q.

14. Poisoned for pennies the economics of toxics and precaution

Tác giả: Ackerman, Frank.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington Island Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.738 P428S.

15. Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

Tác giả: Trần Thị Thanh Hòa; Đặng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [348 CH312S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 348 CH312S.

16. Tổ chức và quản lý y tế Sách đào tạo bác sĩ đa khoa, mã số: Đ.01.Z.33

Tác giả: Nguyễn Duy Luật; Nguyễn Văn Hiến; Trương Việt Dũng; Trương Việt Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 610.6 T450C.

17. 中国少数民族教育

Tác giả: 夏仕武.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 五洲传播, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.951 中000国.

18. Chế độ chính sách mới về lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tác giả: Nguyễn Khải Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 344.01 CH250Đ.

19. Ecosystems and human well-being: v.2 Scenarios : findings of the Responses Working Group , Millennium Ecosystem Assessment

Tác giả: Carpenter, Steve R. -- Millennium Ecosystem Assessment (Program). Responses Working Group

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Washington, DC Island Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.95 E201C.

20. Hỏi đáp về thuế Giúp bạn tìm hiểu về chính sách thuế và áp dụng vào từng trường hợp cụ thể

Tác giả: Quang Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 336.2 H428Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L