Tìm thấy 53 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình Turbo C/C++

Tác giả: Bùi Thế Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

2. AutoCAD 2004 instructor a student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features

Tác giả: Leach, James A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 620 A111T.

3. Microsoft Office excel 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Excel.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.0285 H561D.

5. Just enough UNIX

Tác giả: Andersen, Paul K.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.4 A104D.

6. Hợp ngữ và lập trình ứng dụng T2: Lập trình ứng dụng T.2

Tác giả: Tống Văn On; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 005.4 H466NG.

7. Microsoft Office Word 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Technology Education 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.52 M301R.

8. Introduction to data acquisition with LabView

Tác giả: King, Robert H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, IA McGraw-Hill Companies 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.6 I-312R.

9. Microsoft Outlook 2003

Tác giả: Nielsen, Brenda L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.5 M300C.

10. Microsoft Office Excel 2007 a professional approach

Tác giả: Stewart, Kathleen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.54 M301R.

11. Sun Certified Security Administrator for Solaris 9 & 10 study guide

Tác giả: Chirillo, John; Danielyan, Edgar.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Osborne McGraw-Hill 2005Nhan đề song song: Solaris 9 & 10.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.4 S512C.

12. Oracle Enterprise manager 10g grid control handbook

Tác giả: Gruyter, Werner De; Hart, Matthew; Nguyen, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 O-400R.

13. Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp Phần bổ sung các quy định mới - P2

Tác giả: Trần Văn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

14. Microsoft Office Excel 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

15. Executive's guide to web services

Tác giả: Marks, Eric A; Werrell, Mark J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 E200X.

16. Lập trình bằng hợp ngữ (Ngôn ngữ Assembly)

Tác giả: Ngô Diên Tập.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.1 L123TR.

17. Numerical methods for engineers

Tác giả: Chapra, Steven C; Canale, Raymond P.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 518 N511E.

18. Microsoft Office Access 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Access.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

19. Xử lý song song và phân tán

Tác giả: Đoàn Văn Ban; Nguyễn Mậu Hân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 004 X550L.

20. Microsoft Excel 2002 introductory

Tác giả: Haag, Stephen; Perry, James T.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L