Tìm thấy 55 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phân tích thị trường tài chính

Tác giả: Blake, David; Minh Khương; Tùng Lâm; Thái Việt; Vũ Trọng Khải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 PH121T.

2. Valuing employee stock options

Tác giả: Mun, Johnathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 V100L.

3. Outperform the Dow using options, futures, and portfolio strategies to beat the market

Tác giả: Meissner, Gunter; Folsom, Randall.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 O-435P.

4. Giáo trình thị trường chứng khoán

Tác giả: Phạm Văn Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nông nghiệp 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Mất (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 GI108TR.

5. Nghề môi giới chứng khoán Sách tham khảo

Tác giả: Trần Thị Thái Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 NGH250M.

6. Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Tác giả: Lý Vinh Quang; Lý Vinh Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1998Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

7. The long and short of hedge funds a complete guide to hedge fund evaluation and investing

Tác giả: Strachman, Daniel A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 L430G.

8. Một số vấn đề pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Hương Giang; Lê Thiên Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 348 M458S.

9. Luật Chứng khoán Có hiệu lực từ ngày 01-01-2007

Tác giả: Quốc Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 L504C.

10. The vital few versus the trivial many invest with the insiders, not the masses

Tác giả: Muzea, George.

Ấn bản: Rev. and updated.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2005Nhan đề song song: Vital few vs. the trivial many.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 V314A.

11. Quỹ đầu tư và tiềm năng phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

Tác giả: Trịnh Minh Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.63 QU600Đ] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.63 QU600Đ.

12. Corporate finance

Tác giả: Ross, Stephen A.

Ấn bản: 6th.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... Irwin / McGraw - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 C434P.

13. Reminiscences of a stock operator

Tác giả: Lefevre, Edwin.

Ấn bản: Illustrated ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ J. Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 R202-I.

14. What is Sarbanes-Oxley?

Tác giả: Lander, Guy P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.07 WH110I.

15. Làm giàu qua chứng khoán Một hệ thống Thành công trong những thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn

Tác giả: William J.O'Neil; J.O'Neil William; Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.63 L104GI.

16. The little book of value investing

Tác giả: Browne, Christopher H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J Wiley 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 L314L.

17. Xây dựng Portal chứng khoán Chuyên đề tốt nghiệp công nghệ . NET

Tác giả: Bùi Mạnh Hưng; Đoàn Quang Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 X126D.

18. Cẩm nang giao dịch chứng khoán

Tác giả: Hoàng Tú.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 C104N.

19. Issuer Perspectives on Securitization

Tác giả: Fabozzi. Frank J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New Jersey John Wiley & Son 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.1 I-313S.

20. The ultimate safe money guide how everyone 50 and over can protect, save, and grow their money

Tác giả: Weiss, Martin D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 U510T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L