Tìm thấy 125 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sự thật về marketing qua email

Tác giả: Jenkins, Simms; Thủy Nguyệt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Nhan đề song song: The truth about email marketing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M100R.

2. Essentials of marketing A marketing strategy planning approach

Tác giả: Perreault, William D; Cannon, Joseph P., Ph. D; McCarthy, E. Jerome (Edmund Jerome).

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E207S.

3. Confessions of shameless self promoters great marketing gurus share their innovative, proven, and low-cost marketing strategies to maximize your success

Tác giả: Allen, Debbie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.85 C430F.

4. Crafting and executing strategy the quest for competitive advantage : concepts and cases

Tác giả: Thompson, Arthur A; Gamble, John; Strickland, A. J; Thompson, Arthur A.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CR102T.

5. Xây dựng chiến lược sản xuất tăng sản lượng của xí ngiệp may thêu xuất khẩu công ty Huy Hoàng

Tác giả: Trần Dương Minh; Nguyễn Đại Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [355.02 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 355.02 X126D.

6. Câu hỏi cốt tử Tạo ra lợi nhuận cao và tăng trưởng mạnh mẽ

Tác giả: Reichheld, Fred; Bùi Thu Hà; Tùng Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Nhan đề song song: The ultimate question.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 C125H.

7. Đột phá sức sáng tạo Bí mật của những thiên tài sáng tạo

Tác giả: Michalko, Michael; Mai Hạnh; Quỳnh Chi; Trịnh Minh Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức ; Công ty sách Alpha 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 153.3 Đ458PH.

8. Business and society corporate strategy, public policy, ethics

Tác giả: Post, James E; Lawrence, Anne T; Weber, James.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

9. Clausewitz on strategy inspiration and insight from a master strategist

Tác giả: Clausewitz, Carl von; Bassford, Christopher; Ghyczy, Tiha von; Oetinger, Bolko von.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.4 CL111S.

10. MBA trong tầm tay - Chủ đề quản lý chiến lược

Tác giả: Fahey, Liam; Phan Thu; Randall, Robert M; Trịnh Đức Vinh.

Ấn bản: Lần đầu tiên xuất bản tại Việt NamKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh; Tinh văn Media 2009Nhan đề song song: The portable MBA in strategy.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Mất (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 MB100T.

11. Crafting and executing strategy the quest for competitive advantage : concepts and cases

Tác giả: Thompson, Arthur A; Gamble, John; Strickland, A. J.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CR102T.

12. Trí tuệ nhân tạo Các cấu trúc và chiến lược giải quyết vấn đề T.2

Tác giả: Luger, George F; Bùi Xuân Toại; Trương Gia Việt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3 năm 2000Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Nhan đề song song: Artificial Intelligence.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 006.3 TR300T.

13. Strategic management text and cases

Tác giả: Dess, Gregory G; Eisner, Alan B; Lumpkin, G. T.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR100T.

14. Leap a revolution in creative business strategy

Tác giả: Schmetterer, Bob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 L200P.

15. Implementation how to transform strategic initiatives into blockbuster results

Tác giả: Brache, Alan P; Bodley-Scott, Sam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 H435T.

16. Pr theo kiểu Mỹ Thúc đẩy Pr trong thế giới công nghệ số

Tác giả: Dilenschneider, Robert L; Ngô Lan Hương; Trương Thủy Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8071 PR000T.

17. Chiến lược và sách lược kinh doanh

Tác giả: Smith, Garry D; Arnold, Danny; Bizzell, Bobby G; Bùi Văn Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 CH305L.

18. Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng

Tác giả: Uyển Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 NGH305C.

19. Chiến tranh tiếp thị Marketing warfare

Tác giả: Ries, Al; Jacle Trout; Trịnh Diệu Thìn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá - Thông tin 2003Nhan đề song song: Marketing warfare.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 CH305TR.

20. Các giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Bảo Tuấn; Nguyễn Tuấn Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 C101G] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 C101G.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L