Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The persian wars

Tác giả: Herodotus; Godolphin, Francis R. B; Rawlinson, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1942Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 938 P206S.

2. The economics of war

Tác giả: Poast, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 E201-O.

3. American history A Survey Volume II Since 1865

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 11th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

4. Lẳn ranh công lý Vũ khí huỷ diệt hàng loạt & cuộc chiến giữa Mỹ và Iraq

Tác giả: Litter Scott; Vinh Khôi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 956.7044 L115R.

5. America unbound The Bush revolution in foreign policy

Tác giả: Daalder, Ivo H; Lindsay, James M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Brookings Institution 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 A104E.

6. Clausewitz on strategy inspiration and insight from a master strategist

Tác giả: Clausewitz, Carl von; Bassford, Christopher; Ghyczy, Tiha von; Oetinger, Bolko von.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.4 CL111S.

7. Chiến tranh tiếp thị Marketing warfare

Tác giả: Ries, Al; Jacle Trout; Trịnh Diệu Thìn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá - Thông tin 2003Nhan đề song song: Marketing warfare.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 CH305TR.

8. Chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ trên địa bàn Hà Nội 1965-1972

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Quân đội nhân dân Việt Nam 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (2). Kho tài liệu: Kho mượn 355.02 CH305TR.

9. Banking on Baghdad Inside Iraq's 7,000-year history of war, profit and conflict

Tác giả: Black, Edwin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 956.704 B105K.

10. Women and civil war impact, organizations, and action

Tác giả: Kumar, Krishna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.4 W429E.

11. World wars and the modern age

Tác giả: King, David C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 W434L.

12. Democracy and war the end of an illusion?

Tác giả: Henderson, Errol Anthony.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Lynne Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.6 D202-O.

13. Không thể chuộc lỗi

Tác giả: Hassan, Allen; David Drum; Nguyễn Đình Bì; Nguyễn Căn Phước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ chí Minh Nxb. Trẻ 2007Nhan đề song song: Failure to atone.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

14. Country of ash : a Jewish doctor in Poland, 1939-1945

Tác giả: Reicher, Edward.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Bellevue Literary Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 940.53 C435R.

15. 情報日本

Tác giả: 胡平 著.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 南昌市 : 二十一世紀出版社, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.4 情000報.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L