Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Introduction to data acquisition with LabView

Tác giả: King, Robert H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, IA McGraw-Hill Companies 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.6 I-312R.

2. Problem solving and programming concepts

Tác giả: Sprankle, Maureen.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 PR400B.

3. Introduction to programming in Python : an interdisciplinary approach

Tác giả: Sedgewick, Robert; Wayne, Kevin Daniel; Dondero, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Addison-Wesley Professional 2015Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

4. Introduction to algorithms

Tác giả: Cormen, Thomas H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.1.

5. Adventures in coding

Tác giả: Holland, Eva; Minnick, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 A102V.

6. Beginning Perl

Tác giả: Poe, Curtis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.276 P200R.

7. Writing computer code

Tác giả: Minnick, Chris; Holland, Eva.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Juvenile; Xuất bản: New York: John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 WR314-I.

8. Raspberry Pi for kids for dummies

Tác giả: Wentk, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction ; Audience: Pre-adolescent; Xuất bản: New York: John Wiley & Sons Inc, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004.1675 R100S.

9. Getting a coding job for dummies

Tác giả: Abraham, Nikhil; Taylor, Kathleen; Smith, Bud E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken; John Willey &Sons, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004.6 G207T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L