Tìm thấy 69 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tennessee

Tác giả: Keith, Jeanette.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Macmillan/McGraw-Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 T203.

2. Snobbery the American version

Tác giả: Epstein, Joseph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Houghton Mifflin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.5 SN400B.

3. Anthropology the exploration of human diversity

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 A105T.

4. Geology today Understanding our planet

Tác giả: Murck, Barbara W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: JW John Wiley & Sons, Inc. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 551 G205L.

5. Personal psychology for life and work

Tác giả: Baltus, Rita K.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Glencoe 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 158 P206S.

6. Hole's essentials of human anatomy and physiology

Tác giả: Shier, David; Butler, Jackie; Lewis, Ricki.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 H400L.

7. Lịch sử và lý thuyết xã hội học Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Ngọc Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 301 L302S.

8. 日日如新 : 外国驻华大使夫人访谈录

Tác giả: 何秋菊.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 日000日.

9. The dominant animal human evolution and the environment

Tác giả: Ehrlich, Paul R; Ehrlich, Anne H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC Island Press 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 304.2 D429-I.

10. Classic edition sources: Anthropology

Tác giả: Angeloni, Elvio; Angeloni, Elvio.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 A107R.

11. Tâm lý học phát triển

Tác giả: Nguyễn Văn Đồng.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155 T120L.

12. Hạt giống tâm hồn: Từ những điều bình dị T.4

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 H110G.

13. 新北京人

Tác giả: 申宏磊.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文 2008Nhan đề song song: The new Beijingers.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 307.760 新000北.

14. 当代中国女性发展研究

Tác giả: 杨凤.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 人民 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.40951 当000代.

15. Annual editions: Anthropology 11/12

Tác giả: Angelon, Elvio.

Ấn bản: Edition 34Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306 A105N.

16. How humans evolved

Tác giả: Boyd, Robert Ph. D; Silk, Joan B.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

17. Phôi thai học người

Tác giả: Đỗ Kính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 612.6 PH452TH.

18. Human geography landscapes of human activities

Tác giả: Fellmann, Jerome Donald; Getis, Arthur; Getis, Judith.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 304.2 H500M.

19. Annual editional: Human sexuality

Tác giả: Bunting, Susan J; Bunting Susan J.

Ấn bản: 30 th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.7 A105N.

20. Taking sides: Clashing views in abnormal psychology

Tác giả: Halgin, Richard P.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.89 T100K.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L