Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Consumers

Tác giả: Arnould, Eric J; Price, Linda; Zinkhan, George M. (George Martin).

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

2. Consumer behavior building marketing strategy

Tác giả: Hawkins, Del I; Best, Roger J; Coney, Kenneth A.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

3. Wealthy choices the seven competencies of financial success

Tác giả: Tzougros, Penelope S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 W200H.

4. The next economy will you know where your customers are?

Tác giả: Ettenberg, Elliott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 N207T.

5. Laddering : unlocking the potential of consumer behavior

Tác giả: Holtzclaw, Eric V.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken Wiley 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 L100D.

6. Customer's new voice : extreme relevancy and experience through volunteered customer information

Tác giả: McKean, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 C521T.

7. Business gamification for dummies

Tác giả: Duggan, Kris; Shoup, Kate.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.872 B500S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L