Tìm thấy 20 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Annual editions: Developing world. 08/09

Tác giả: Griffiths, Roger J.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 A105N.

2. Dân số - kế hoạch hoá gia đình Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học

Tác giả: Hà Thị Thanh Huyền; Nghiêm Xuân Đức; Trần Nhật Hiển.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 618 D121S.

3. Giải đáp pháp luật những khái niệm chủ yếu của Bộ luật dân sự Việt Nam

Tác giả: Phan Đình Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 347 GI-103Đ.

4. Vệ sinh công cộng

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mejikarufurendo 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.

5. Understanding the contemporary Middle East

Tác giả: Gerner, Deborah J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, CO Lynne Rienner Publishers 2000Nhan đề song song: Contemporary Middle East.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 956 U512D.

6. Dân số học Sách đào tạo hệ Bác sĩ Y học dự phòng

Tác giả: ; Nguyễn Duy Luật; Nguyễn Đăng Vững; Nguyễn Thị Thuý Hạnh; Trương Việt Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 304.6 D121S.

7. Motherhood by choice pioneers in women's health and family planning

Tác giả: Huston, Perdita.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Feminist Press at the City University of New York Distributed by the Talman Co. 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 304.6 M435T.

8. One with Nineveh Politics, consumption, and the human future

Tác giả: Ehrlich, Paul R; Ehrlich, Anne H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington D.C : Island Press 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.9 O-430E.

9. Luật tố tụng dân sự

Tác giả: Lê Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trẻ 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 340.5 L504T.

10. Khoa học dân số và y tế công cộng Sách song ngữ Việt - Anh

Tác giả: Krickeberg, Klaus; Nguyễn Văn Sơn; Phan Vũ Diễm Hằng; Trần Thị Hương; Trần Trọng Khuê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2014Nhan đề song song: Population science and public health.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (43). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 304.6 KH401H.

11. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 Kết quả toàn bộ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Nhan đề song song: The 2009 Vietnam population and housing census: Completed results.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 304.602 T455Đ.

12. Civil society in Syria and Iran : activism in authoritarian contexts

Tác giả: Aarts, Paul; Cavatorta, Francesco.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 322.4 C300-I.

13. More: Population, Nature, and What Women Want

Tác giả: Engelman, Robert.

Ấn bản: 2 edition Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Island Press; 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 M400P.

14. Malthus : a very short introduction

Tác giả: Winch, Donald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 304.6 M103H.

15. Giáo trình dân số và môi trường

Tác giả: Trịnh Khắc Thẩm; Nguyễn Thị Minh Hòa; Bùi Thị Huế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Dân trí 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 304.6 GI-108TR.

16. 50 năm chính sách giảm sinh ở Việt Nam (1961 - 2011): Thành tựu, tác động và bài học kinh nghiệm

Tác giả: Nguyễn Đình Cử.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 363.9 N114M.

17. Giáo trình dân số và phát triển

Tác giả: Lê Cự Linh (ch.b.); Giang Thanh Long; Nguyễn Thị Thanh Nga; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Y học; 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 304.6 GI-108T.

18. Pháp lệnh dân số /Số: 06/2003/PL-UBTVQH11

Tác giả: Ủy ban thường vụ quốc hội.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2003Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 610.

19. Dân số và lao động. /Tổng cục thống kê

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2018Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 610.

20. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 610.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L