Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. On being different diversity and multiculturalism in the North American mainstream

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip; Kozaitis, Kathryn A.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 O-430B.

2. Yoruba hometowns community, identity, and development in Nigeria

Tác giả: Trager, Lillian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.896 Y600-O.

3. Core concepts in cultural anthropology

Tác giả: Lavenda, Robert H; Schultz, Emily A (Emily Ann).

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306 C400R.

4. One Island Many Faiths The experience of religion in Britain

Tác giả: Rachel Morton.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Italy Thames & Hudson 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 200.94 O430-I .

5. Culture sketches case studies in anthropology

Tác giả: Peters-Golden, Holly.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 C510T.

6. Việt Nam học Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà nội 15-17.7.1998 T.2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 V308N.

7. Văn hóa Xinh - mun

Tác giả: Trần Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 305.895 V115H.

8. Culture sketches case studies in anthropology

Tác giả: Peters-Golden, Holly.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 C510T.

9. Việt Nam học Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà nội 15-17.7.1998 T.1

Tác giả: Nguyễn Duy Quý; Eto Shinkichi; Lê Khả Phiêu; Phan Văn Khải; Võ Nguyên Giáp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 V308N.

10. Anthropology : appreciating human diversity

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip.

Ấn bản: 15th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 A105A.

11. Cultural psychology

Tác giả: Heine, Steven J.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. : W.W. Norton, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.8 C510T.

12. Dân tộc học đại cương

Tác giả: Lê Sĩ Giáo; Hoàng Lương; Lâm Bá Nam; Lê Ngọc Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2015Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

13. Cultural anthropology

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306 C500L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L