Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Living in America a popular culture reader

Tác giả: Covell, Scott F; Murray, Patricia Y.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mountain View, Calif. Mayfield Pub. Co. 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 L300V.

2. 中国少数民族教育

Tác giả: 夏仕武.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 五洲传播, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.951 中000国.

3. Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số Nghệ An

Tác giả: Quán Vi Miên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.209 TR527K.

4. Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số những giá trị đặc sắc Tập 1 Một số thành tố văn hóa dân gian

Tác giả: Phan Đăng Nhật; Phan Đăng Nhật.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 V115H.

5. 中国少数民族服饰

Tác giả: 邢莉.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 391 邢000莉.

6. 中国少数民族体育

Tác giả: 张涛.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.44 中000国.

7. Creating the Zhuang ethnic politics in China

Tác giả: Kaup, Katherine Palmer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. L. Rienner 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 323.1 CR200T.

8. Dân ca Cao Lan ở Bắc Giang

Tác giả: Ngô Văn Trụ; Ngô Văn Trụ; Nguyễn Thu Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.809597.25 D121C.

9. The politics of democratic inclusion

Tác giả: Hero, Rodney E; Wolbrecht, Christina.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia Temple University Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 323.042 P400L.

10. Nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số Những phân tích xã hội học

Tác giả: Đặng Cảnh Khanh; Đặng Cảnh Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 305.8959 NG517NH.

11. Văn hóa dân gian một số dân tộc thiểu số Huyện Yên lập, Tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Dương Huy Thiện.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 21 V115H.

12. Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam

Tác giả: Phạm, Nhân Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.597 V115H.

13. Nghề gỗ đá thủ công truyền thống của đồng bào thiểu số tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Dương Sách.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời Đại 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 12 NG250TH.

14. Nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số Những phân tích xã hội học

Tác giả: Đặng Cảnh Khanh; Đặng Cảnh Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 305.8959 NG517NH.

15. 中国少数民族宗教

Tác giả: 宝贵贞.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 200.951 中000国.

16. Đám cưới người Giáy

Tác giả: Sần Cháng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh Niên 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 392.509, Đ104C.

17. Tục ngữ so sánh dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa Thông tin 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Công tác xã hội với các dân tộc thiểu số Tài liệu hướng dẫn thực hành ( dành cho cán bộ cấp xã )

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : 2017Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L