Tìm thấy 36 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Review of early childhood policy and programs in Sub-Saharan Africa

Tác giả: Colletta, Nat J; Reinhold, Amy Jo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C World Bank 1997Nhan đề song song: Review of early childhood development policy and programs in Sub-Saharan Africa.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.7 R200V.

2. Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư - Công cụ phân tích và ứng dụng thực tế Sách tham khảo

Tác giả: Belli, Pedro; Anderson, Jock R; Barnum, Howard N; Dixon, John A; Jee Peng Jan; Vũ Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 PH121T.

3. Knowledge shared participatory evaluation in development cooperation

Tác giả: Jackson, Edward T; Kassam, Yusuf.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: West Hartford, Conn. Ottawa IDRC Kumarian Press 1998Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

4. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam

Tác giả: Phạm Ngọc Hiền Hương; Phạm Ngọc Hiền Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 TH552TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 TH552TR.

5. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Trần Thu Hà; Trần Thị Thùy Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

6. Giáo trình quản lý dự án

Tác giả: Từ Quang Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tái bản lần thứ 4 Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 GI-108T.

7. The portable MBA in project management

Tác giả: Verzuh, Eric.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Nhan đề song song: Project management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.404 P434T.

8. Hoạch định Ngân sách vốn đầu tư

Tác giả: Lê Thị Lanh; Huỳnh Minh Đoàn; Thái Thanh Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 H403Đ.

9. Employees assessment service A project identification of a start -up center Granduation paper

Tác giả: Phung Thi Huong Thao; Pham Chi Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 GR200T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 GR200T.

10. Quản lý chất lượng dự án

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 QU105L.

11. Làm thế nào để dự án thành công tốt đẹp

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 L104T.

12. Managing virtual projects

Tác giả: Goncalves, Marcus.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

13. Quản trị dự án hiện đại Dành cho sinh viên đại học - cao học nghành quản trị - kinh tế - MBA, giám đốc dự án - giám đốc điều hành

Tác giả: Nguyễn Văn Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP.HCM Tài chính 2010Nhan đề song song: Modern prọect management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4071 QU105TR.

14. Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Tác giả: Phước Minh Hiệp; Lê Thị Vân Đan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 TH308L.

15. Quản lý dự án xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Đáng.

Ấn bản: Tái bản có bổ sung theo những văn bản quy định mới nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tổng hợp Đồng Nai 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105L.

16. Quản lý dự án Hành động và tri thức của những nhà quản lý dự án xuất sắc nhất

Tác giả: Barker, Stepheen; Cole, Rob; Minh Thư.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 QU105L.

17. Dự án thư viện điện tử

Tác giả: Nguyễn Hoài Nam; Trần Quang Duy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 D550A] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 D550A.

18. The dare to care team

Tác giả: Laperna Christine.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372 D100R.

19. Quản lý dự án phần mềm : Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại

Tác giả: Thạc Bình Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 QU105L.

20. Giáo trình lập dự án đầu tư

Tác giả: Nguyễn Bạch Nguyệt (ch.b.); Phạm Văn Hùng; Trần Mai Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 GI-108T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L