Tìm thấy 21 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. PostgreSQL 8 for Windows

Tác giả: Blum, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 P434G.

2. Oracle Streams 11g data replication

Tác giả: Deshpande, Kirtikumar.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 O-400R.

3. Oracle Enterprise manager 10g grid control handbook

Tác giả: Gruyter, Werner De; Hart, Matthew; Nguyen, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 O-400R.

4. Modern database management

Tác giả: Hoffer, Jeffrey A; McFadden, Fred R; Prescott, Mary B.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J Pearson/ Prentice Hall 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 M400D.

5. A first course in database systems

Tác giả: Ullman, Jeffrey D; Widom, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.74 F300C.

6. Oracle database administration for Microsoft SQL server DBAs

Tác giả: Malcher, Michelle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Oracle Press/McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 O-400R.

7. Microsoft Office Access 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Access.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

8. FileMaker pro 6 bible

Tác giả: Schwartz, Steven A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY Wiley Publishing 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 F300L.

9. Microsoft Office Access 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I; O'Leary, Timothy J.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2004Nhan đề song song: Office Access 2003, brief.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

10. Database design, application development, and administration

Tác giả: Mannino, Michael V.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 D110A.

11. The unofficial guide to Microsoft Office Access 2007

Tác giả: Keogh, James Edward.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley Pub. 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.756 TH200U.

12. Everyday Oracle DBA

Tác giả: Wells, April J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill/Osborne 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.756 E200V.

13. Microsoft Access 2010 : a case approach

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Complete ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Career Education, 2011Nhan đề song song: Microsoft Office 2010 :.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 M301A.

14. Microsoft Office Access 2010 : a lesson approach, complete

Tác giả: Juarez, Jon; Carter, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill, c2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 M300-O.

15. Inside Microsoft SQL server 2005 : T-SQL programming

Tác giả: Ben-Gan, Itzik; Sarka, Dejan; Wolter, Roger.

Ấn bản: 2005 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2006Nhan đề song song: T-SQL programming; Transact-SQL programming.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 005.75.

16. Distributed database management systems : a practical approach

Tác giả: Rahimi, Saeed; Haug, Frank S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N. J. : Los Alamitos, CA : Wiley ; IEEE Computer Society, 2010Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.758.

17. Building the data warehouse

Tác giả: Inmon, William H.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.

18. Inside Microsoft SQL server 2005 : T-SQL querying

Tác giả: Ben-Gan, Itzik; Kollar, Lubor; Sarka, Dejan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2006Nhan đề song song: T-SQL querying; Transact-SQL querying.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 005.75.

19. Big data : principles and best practices of scalable real-time data systems

Tác giả: Marz, Nathan; Warren, James.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; Manning Publications Co., 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 658.4.

20. Multimedia database management systems

Tác giả: Lu, Guojun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA : Artech House, 1999Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 006.7.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L