Tìm thấy 27 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Ethical decision making in fund raising

Tác giả: Fischer, Marilyn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.7 E207H.

2. Harvard business review on the persuasive leader

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Harvard Business School Pub. Cor. 2008Nhan đề song song: Persuasive leader.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H109V.

3. The leader's edge mastering the five skills of breakthrough thinking

Tác giả: Hale, Guy A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Burr Ridge, Ill. Irwin Professional Pub. 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153.4 L200D.

4. Essential challenges of strategic management

Tác giả: Rouse, William B.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York Wiley 2001Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4.

5. Beating the global odds : successful decision-making in a confused and troubled world

Tác giả: Laudicina, Paul A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B200T.

6. Beating the global odds : successful decision-making in a confused and troubled world

Tác giả: Laudicina, Paul A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

7. The intuitive compass : why the best decisions balance reason and instinct

Tác giả: Cholle, Francis P.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153.4 I-311T.

8. The intuitive compass : why the best decisions balance reason and instinct

Tác giả: Cholle, Francis P.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

9. HBR guide to getting the right work done

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012Nhan đề song song: Harvard Business Review guide to getting the right work done; Guide to getting the right work done.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 HBR.

10. Decision-making for dummies

Tác giả: Jones, Dawna.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 D201-I.

11. Heuristics in analytics : a practical perspective of what influences our analytical world

Tác giả: Reis Pinheiro, Carlos Andre.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H207R.

12. Make up your mind : a decision making guide to thinking clearly and choosing wisely every time

Tác giả: Mooz, Hal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153.83 M100K.

13. Critical thinking in the obstetrics unit : skills to assess, analyze, and act

Tác giả: Cohen, Shelley.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Marblehead, MA : HCPro, 2006Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

14. Analytics in a big data world : the essential guide to data science and its applications

Tác giả: Baesens, Bart.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken; Wiley, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 658.4.

15. Decision support systems for business intelligence

Tác giả: Sauter, Vicki Lynn; Sauter, Vicki Lynn.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 658.4.

16. Actionable intelligence : a guide to delivering business results with big data fast!

Tác giả: Carter, Keith B.

Ấn bản: 1 edition Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A101T.

17. Big data, big innovation : enabling competitive differentiation through business analytics

Tác giả: Stubbs, Evan.

Ấn bản: 1 edition Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B309D.

18. Brand admiration : building a business people love

Tác giả: Park, C. Whan; MacInnis, Deborah J; Eisingerich, A. B.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 BR105D.

19. Mind+machine : a decision model for optimizing and implementing analytics

Tác giả: Vollenweider, Marc.

Ấn bản: 1 editioKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2016Nhan đề song song: Mind plus machine.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M311D.

20. Visual six sigma : making data analysis lean

Tác giả: Cox, Ian.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Wiley, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 V300S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L