Tìm thấy 10 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Democratic governance and social inequality

Tác giả: Brown, Amelia; Tulchin, Joseph S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 321.8 D202-O.

2. Economic development, social order, and world politics with special emphasis on war, freedom, the rise and decline of the West, and the future of East Asia

Tác giả: Weede, Erich.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.9 E201-O.

3. The international political economy of the environment critical perspectives

Tác giả: Assetto, Valerie J; Stevis, Dimitris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Lynne Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 337.05 I-312T.

4. Global political economy: evolution and dynamics

Tác giả: O'Brien, Robert; Williams, Marc.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho đọc T1 338.9 GL400B .

5. The agile city : building well-being and wealth in an era of climate change

Tác giả: Russell, James S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC : Island Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 363.738 TH200A.

6. Capitalism at risk : rethinking the role of business

Tác giả: Bower, Joseph L; Leonard, Herman B; Paine, Lynn Sharp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, c2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338 C109A.

7. Rough diamonds : the four traits of successful breakout firms in BRIC countries

Tác giả: Park, Seung-ho; Zhou, Nan; Ungson, Gerardo R.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 R400D.

8. Can China lead? : reaching the limits of power and growth

Tác giả: Abrami, Regina M; Kirby, William C; McFarlan, F. Warren.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harvard Business Review 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.951 C105CH.

9. China catalyst : powering global growth by reaching the fastest growing consumer markets in the world

Tác giả: Holloman, Dave M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 382 CH311A.

10. A concise guide to macroeconomics : what managers, executives, and students need to know

Tác giả: Moss, David A.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 C430S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L