Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Harvard business review on the persuasive leader

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Harvard Business School Pub. Cor. 2008Nhan đề song song: Persuasive leader.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H109V.

2. Pygmalion in management

Tác giả: Livingston, J. Sterling.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.314 P606M.

3. Motivation at work

Tác giả: Miskell, Jane R; Miskell, Vincent.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Burr Ridge, Ill. Business One Irwin/Mirror Press 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 M435V.

4. Handle with care motivating and retaining your employees

Tác giả: Glanz, Barbara A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2002Nhan đề song song: Handle with care motivating and retaining employees.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 H105D.

5. The alliance: managing talent in the networked age

Tác giả: Hoffman, Reid; Casnocha, Ben; Yeh, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Massachusetts Harvard Business Review Press 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 A100L.

6. The 7 non-negotiables of winning : tying soft traits to hard results

Tác giả: Williams, David K.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Honoken John Wiley & Sons 2013Nhan đề song song: Seven non-negotiables of winning.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302 B112N.

7. Employee engagement for dummies

Tác giả: Kelleher, Bob; Cascio,Wayne F.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.314 E202L.

8. Standout 2.0 : assess your strengths, find your edge, win at work

Tác giả: Buckingham, Marcus.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 ST105D.

9. Achieve with accountability : ignite engagement, ownership, perseverance, alignment & change

Tác giả: Evans, Mike.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 A102-I.

10. Agile engagement : how to drive lasting results by cultivating a flexible, responsive, and collaborative culture

Tác giả: Jaramillo, Santiago; Richardson, Todd.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; John Wiley & Sons Inc. 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 A100G.

11. The employee experience : how to attract talent, retain top performers, and drive results

Tác giả: Maylett, Tracy; Wride, Matthew.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 E202L.

12. How to be happy at work : the power of purpose, hope and friendships

Tác giả: McKee, Annie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Harvard Business Review Press, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 H400W.

13. How to be happy at work : the power of purpose, hope and friendships

Tác giả: McKee, Annie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 H400W.

14. Alive at work : the neuroscience of helping your people love what they do

Tác giả: Cable, Daniel M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 A1100L.

15. Build an A-team : play to their strengths and lead them up the learning curve

Tác giả: Johnson, Whitney.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B510D.

16. Purpose, meaning, and passion

Tác giả: Hansen, Morten T; Amabile, Teresa M; Snook, Scott A; Craig, Nick.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 158.7 P500R.

17. The open organization : igniting passion and performance

Tác giả: Whitehurst, Jim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 O-434E.

18. The ultimate question 2.0 : how net promoter companies thrive in a customer-driven world

Tác giả: Reichheld, Frederick F; Markey, Rob; Reichheld, Frederick F.

Ấn bản: Rev. and expanded ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 U510T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L